Gå till innehåll

Våra medlemsorganisationer

ABF är en förkortning för Arbetarnas bildningsförbund och bildades 1912 av Socialdemokraterna, Landsorganisationen och Konsumentkooperationen. Här i Flen bildades ABF 1938. Engelska kurs 0844_180x115 En stor del av vår verksamhet bedrivs tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer runt om i Flen. Till exempel fackliga organisationer inom LO, arbetarrörelsens politiska organisationer, de flesta handikapporganisationer, invandrarföreningar och pensionärsorganisationer. Bildning inom ABF skall ge helhetssyn och perspektiv i tillvaron. Bildning skall stimulera nyfikenhet och kritiskt tänkande. ABF skall medverka till att grundläggande frågor om människovärde och livskvalitet diskuteras oavbrutet i dagens samhälle. Vår grundläggande idé om alla människors lika värde genomsyrar vår bildnings- och kulturverksamhet.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 31 oktober 2013.