Gå till innehåll

ABF - en utvecklingsresurs

Genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer vill Arbetarnas Bildningsförbund:

 • främja, och själva delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar
 • utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle
 • skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor.

Arbetarnas Bildningsförbund består av en mångfald av folkrörelser och medlemsorganisationer som förenas av gemensamma värderingar om alla människors lika och unika värde. Detta gör ABF till en viktig mötesplats för människor och rörelser med olika erfarenheter över de enskilda organisationernas gränser.

ABF är både en samorganisation för medlemsorganisationer och en idérörelse för bildning, utbildning och kultur. Medlemsorganisationerna är en ömsesidig resurs för varandra och ger också ABF sin särskilda profil. ABF är i sin tur en pedagogisk och organisatorisk utvecklingsresurs för medlemsorganisationer, cirkelledare och deltagare. ABF är också öppet för att bygga allianser även med andra intresserade föreningar och grupper som delar våra grundläggande värderingar.

ABFs idéprogram

 • ABF – en utvecklingsresurs
 • ABFs demokratisyn
 • ABFs människosyn
 • ABFs bildningssyn

ABFs utmaningar

 • Motverka klassamhället
 • Utveckla demokratin
 • Allas lika rätt att vara olika
 • Stärka folkrörelserna
 • Utveckla den ideella sektorn
 • Kultur för alla
 • Pedagogiska utmaningar
 • Livslångt lärande
 • God hälsa och ett utvecklande arbetsliv
 • Globala utmaningar

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 29 maj 2012.