Gå till innehåll

Pedagogiska utmaningar

Det pedagogiska arbetet är en av ABFs viktigaste uppgifter. ABF ska vara en pedagogisk utvecklingsresurs. Vi ska vara ett stöd för våra medlemsorganisationers folkrörelse- och ledarutveckling. Vi ska medverka till ett vardagsnära, tillgängligt och demokratiserat lärande.

ABF - Pedagogiska utmaningar

Studiecirkeln är ABFs främsta pedagogiska verktyg, men inte det enda. Kurser, seminarier, föreläsningar, film, distansstudier, organiserat vardagslärande och fältstudier är andra exempel på metoder i folkbildnings-arbetet. Kulturella upplevelser och eget skapande ger människor livskvalitet samtidigt som vi får hjälp att tolka och förstå världen och livet.

Deltagarnas aktiva medverkan är folkbildningens grund, i motsats till ett färdigt kunskapsförmedlande.
I detta ligger den viktiga principen om det självstyrda lärandet, individuellt och kollektivt.

Samtalet är det fördjupade lärandets grund, även när det äger rum i virtuella lärorum. En samverkan mellan fysiska möten och användning av informationsteknik kan öka flexibiliteten och tillföra studiecirklar och kurser många mervärden när det gäller möjligheter till erfarenhetsutbyten, nätverksbyggen och samspel med deltagarnas vardag.

Pedagogiska ledare har en nyckelroll i folkbildningsarbetet. Det är i studiecirklar, kurser och kulturgrupper som folkbildningsarbetet kommer nära den enskilda människan. Cirkelledare och handledare inom ABF och våra medlemsorganisationer är vår viktigaste utvecklingsresurs för att vi ska bli en lärande organisation och folkrörelse. Därför är ABF-organisationens inre utveckling en av våra viktigaste pedagogiska utmaningar.

ABF ska vara en pedagogisk och lärande organisation som präglas av en levande kommunikation och ett reflekterande arbetssätt som gör att såväl individer och grupper som hela organisationen lär sig.

ABF ska medverka till att göra informationstekniken och dess pedagogiska möjligheter och nätverksbyggen tillgänglig för alla.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 maj 2012.