Gå till innehåll

Bostadsorganisationer

Följande bostadsorganisationer är medlemmar i ABF:

HSB

Hyresgästernas Riksförbund

Riksbyggen

Verksamhet med Hyresgästernas Riksförbund:

Lokal mobilisering i bostadsområdena 2007-2012

Hyresgästföreningen har initierat ett utvecklingsarbete för att skapa en hållbar förnyelseprocess i miljonprogramområdena. ABF och Hyresgästföreningen ska gemensamt arbeta för att skapa lokala studiehem i bostadsområden.

Lokal mobilisering

ABF och Hyresgästföreningen har haft samtal om att starta ett samverkansprojekt. Idén utgår från att Hyresgästföreningens nätverk bildar bas för lokal mobilisering i bostadsområdena. Idén tar fasta på det utvecklingsarbete som Hyresgästföreningen initierat för att skapa en hållbar förnyelseprocess i miljonprogramområdena.

Plattform

ABFs och Hyresgästföreningens organisation och projektresurser bildar plattform, men man kommer även att undersöka om andra rörelser vill vara med. Inriktningen är: bostaden, ideologiska, sociala och ekonomiska frågor. Arbetet ska förnya folkrörelsearbetet på lokal nivå.

Mål

Målet är att ABF och Hyresgästföreningen år 2012 tillsammans skapat 100 lokala studiehem i bostadsområden.

Kontaktuppgifter

Ansvarig, på förbundsexpeditionen, för projektet är Olof Sand. Du når honom via e-post: olof.sand@abf.se telefon 08-613 50 11 eller 070524 31 51


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 maj 2012.