Gå till innehåll

Nu krävs en offensiv bildningspolitik!

  • Tisdag, 14 december 2010

Valet är över och resultatet innebär ytterligare fyra år av högerdikterad politik med än mer fördjupade klyftor ekonomiskt och socialt och en fortsatt ökad segregation på kunskaps- och bildningsområdet. Dessutom utgör Sverigedemokraternas inträde i de parlamentariska församlingarna ett allvarligt bakslag för demokratin. De krafter som står för ett samhälle byggt på humanistiska och solidariska värderingar har lidit ett historiskt nederlag.

Arbetarrörelsens värderingar om social rättvisa och en rättvis fördelningspolitik, en stark gemensam sektor som tillförsäkrar alla jämlika och trygga villkor har tappat mark. Istället har egoismen och den inskränkta ekonomismen tagit över med social utstötning och misär för de mest utsatta. De rika har blivit rikare, de fattiga fler och fattigare samtidigt som de gemensamma välfärds- och tryggheten har fortsatt att rustas och förskingrats till privata intressen. Konsekvenserna av denna cyniska så kallade mitten politik har blivit många och förfärande.

Hur kan en sådan politik ha vunnit så stor anslutning? Det finns anledning till självrannsakan hos alla förespråkare för välfärdssamhället. Valresultatet kan också ses som en seger för den ”folkbildning” som näringslivets indoktrineringsinstitutioner har bedrivit i kraft av sina resurser och borgerlighetens mediala dominans.  Arbetarrörelsen har inte lyckats överrösta dessa megafoner. Den bildningsrörelse som ser som sin uppgift att förutom all kunskapsspridning även hävda demokratiska och humanistiska värden har inte heller kunnat hävda sig tillräckligt. Därtill har samhället brustit i sitt stöd för den bildnings- och kulturverksamhet som frigör människor och främjar deras engagemang för en värld präglad av jämställdhet och rättvisa. Följderna av detta kan avläsas i årets valresultat.

Genom en stark valrörelse kunde genomslaget för den borgerliga offensiven begränsas i vår kommun men även här kommer vi att drabbas av en regeringspolitik som också i fortsättningen kommer att leda till ökade klyftor, utslagning, en alltmer rättslös arbetsmarknad och angrepp på välfärds-systemen.  Även här i Botkyrka etablerade sig Sverigedemokraterna på ett mycket utmanande sätt och här stärktes också de krafter som vill trasa sönder kommunen och öka segregationen.

Ett sätt att möta denna allvarliga utmaning är att stärka de krafter och de institutioner som i sig utgör ett alternativ till ett allt hårdare samhällsklimat. Dit hör skolan, biblioteken och inte minst folkbildningen som genom sin verksamhet och sina särskilda kontaktytor ut i samhället kan förmedla de värderingar och stärka den opinion som inte vill se ett intolerant samhälle med fördjupade motsättningar och utanförskap.

Arbetarrörelsens partier gick till val med framsynta löften om att slå vakt om och även öka stödet till folkbildningen. Detta bör man nu leva upp till i det pågående budgetarbetet. Det är inte i någons intresse att dessa utfästelser skall visa sig vara tomma ord.

I enlighet med vårt idéprogram är vi från ABF:s sida redo att intensifiera vårt arbete för att stärka den demokratiska opinionsbildningen och genom en rik kultur- och bildningsverksamhet bidra till att människor mobiliseras till välfärdens försvar och återupprättande. Vi vill göra detta i samverkan med alla som inser nödvändigheten av att satsa på ett människovärdigt och solidariskt samhälle.

ABF Botkyrka-Salem

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 14 december 2010.