Gå till innehåll

Särskolebarn trötta på orättvis behandling

  • Fredag, 6 september 2013

Elever på särskolan upplever att de blir kränkta och annorlunda behandlade än elever på den ordinarie skolan. Det vill Serkan Köse, ombudsman på ABF Botkyrka, ändra på genom att kämpa för en integrerad skola där alla elevers olika styrkor tas tillvara.

- Barn och ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar som går på särskolor har berättat att de känner sig exkluderade och att de inte blir sedda, lyssnade på eller får uppmärksamhet.


Det menar Serkan Köse som vill lyfta frågan om det inte vore bättre att integrera särskoleeleverna i den ordinarie skolan. Därför skapade ABF Botkyrka i samarbete med Botkyrka kommun, för ett år sedan, ett ungdomsråd för barn och unga med kognitiva funktionsnedsättningar där de får möjlighet att känna att de har inflytande och delaktighet.

- Rådet handlar om att stärka människor och motverka klassamhället. Få ungdomarna att växa och nå sina drömmars mål, säger Serkan Köse.

Gemensamt för alla de 37 ungdomarna som idag sitter i rådet är att de känner sig särbehandlade och är trötta på det, menar Serkan Köse. Vidare berättar han att de under mötena beskriver hur andra ungdomar ”kollar snett på dem” och att de hellre skulle vilja gå i samma byggnad som de andra eleverna. De upplever att vuxna beter sig konstigt och behandlar dem som barn för att de går i särskoleklass.

- Skolan ska vara en mötesplats. Men som det ser ut idag med separata skolbyggnader skapas ett ”vi och dem” som kan leda till utanförskap och mobbing.

Idag ligger särskolebyggnaden ett stenkast från gymnasieskolan, berättar Serkan Köse om de skolor ABF Botkyrka besökt. Trots att distansen mellan skolorna är liten så skapas ett milslångt avstånd mellan eleverna i de olika byggnaderna. För ungdomarna upplevs detta som ett bevis på att samhället sorterar människor och att särskolan är ett hot för personer med utvecklingsstörning, menar Serkan Köse.

- Barn med särskilda behov ska självklart få särskilt stöd. Men varför separata byggnader? Varför skilja på ungdomar på det här sättet? Vi borde göra som de gör i Norge där elever med funktionsnedsättning går i vanlig klass men med extra stöd.

Serkan Köse, som alltid har brunnit för barn-och ungdomsfrågor, hoppas att ABF Botkyrka och ungdomsrådet kan lyfta frågan om särskolan och få igång en debatt.

- ABFs uppgift är att motverka klassamhället och skapa ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Att göra en annan värld möjlig för alla människor. Därför tycker jag det är självklart att vi på ABF ska vara med i debatten om särskolan och få de här ungdomarna att känna att de kan påverka och få kontroll över sin vardag, säger Serkan Köse.

Text och foto: Frida Lenholm

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 september 2013.