Gå till innehåll

Vi är en del av Världsalltet och tillhör Universum

  • Torsdag, 3 mars 2011

Följ min tankegång och fundera över vad du tror om människan, jorden, universum, världsalltet, evighet och oändlighet... Läs Knut Karlssons kåseri.

 Jag citerar Bonniers uppslagsbok utgiven 2007:

”Evigt innebär inte oändligt långt utan fullkomligt, gränslöst och därför omöjligt för människor att beskriva.”

”Oändligt är ett begrepp inom matematiken en storhet som växer så att den med tiden till sist bli större än varje ändlig storhet.”

”Big Bang, översätts från engelskan till ”Stora smällen”. Det är en kosmologisk teori om universums tillkomst genom en enorm urexplosion för cirka 13,7 miljarder år sedan. ”(slut citat Bonniers uppslagsbok)

 

En gång när Big Bang small grundades universum. Eftersom något small måste det ha funnits något före Big Bang. Om inget fanns innan Big Bang kunde väl ingenting smälla? En smäll måste ha något att smälla av – och i.

Universum och världsalltet beskrivs i Bonniers nya lexikon så här:

”Dels ett rum, världsrymden. Dels den materia och energi som finns i detta rum. Enligt de senaste teorierna anses universum vara 13,7 miljarder år.”

 

Om vi tänker oss universum som ett rum har jag svårt att inte tänka fram väggar, golv och tak på det rummet. Men universum har inga väggar och inget tak. Vi är överens med Bonniers uppslagsbok om att evighetens oändlighet inte har någon början och inget slut. Jag tänker:

– När Big Bang small började universum utvecklas och fortsätter fortfarande att utvecklas. Den första stjärnan bildades efter en miljard år. Vår galax Vintergatan har nu miljarder stjärnor. Finns det flera universum? Finns det till och med multiuniversum? . Har universum ett slut? Ingen vet.

Om universum skulle upphöra vad blir då kvar i evigheten och oändligheten. Vi kan, ”på skoj”, jämföra med en fotbollsmatch på en grön fotbollsplan. Om spelarna går hem, bollen tas bort och spelet upphör. Vad blir kvar? Svar:

– En jordplätt som kallas fotbollsplan.

Om vi tar bort universum med alla stjärnor, planeter och allt annat som finns vad blir då kvar? Våra hjärnor klarar inte att förklara vad som finns om universum inte finns. Vi kan inte heller förklara vad som fanns före Big Bang. Om ingenting fanns före Big Bang då har universum utvecklats ur ingenting. Vad kom ur ingenting? Svaret är:

– Ur ingenting föddes Världsalltet och Universum med materia och energi.

 

I detta enorma utvecklingskaos finns ett litet jordklot där vi människor lever och dör och tror att vi är de enda som har liv i världsalltet. Vi är en del av Världsalltet och tillhör Universum. Allt vi lever av och allt vi lever med har vi lånat av och i universum. Vi har vårt Big Bang när vi föds. Vi utvecklar efter födseln våra kroppar och våra olika sinnen. Vi är inte oändliga. Vi är inte eviga. Det vi lånar till våra kroppar och våra liv tillhör universum:

”Solen som värmer, Vattnet vi dricker, luften vi andas, de små organismerna och näringsämnena vi behöver för att leva.”

Eftersom allt som behövs till våra liv finns att låna av har vi bara att tillsammans män och kvinnor fullgöra det förtroendet vi begåvats med av naturen:

” Det är ett stort förtroende vi fått att själva se till att barn föds, växer upp och ges möjligheter att leva vidare på vårt jordklot.”

Hur brukar vi förtroendena vi fått av naturen? Att vi brukar förtroendet att göra det vi skall för att nya människor skall födas är uppenbart. Vi blir fler och fler på jorden. Hur fördelas de förnödenheter vi får att bruka av världsalltet? Oansvarigt, är mitt svar. Somliga människor lever i ett omotiverat överflöd. Andra i en hänsynslös fattigdom med svält, förtidig död och lidanden. Att människor som föds skall ha lika värde finns i deklarationer i FN och i politiska manifest. I verkligheten följer inte FN och politikerna sina deklarationer och manifest. I Sverige hörs orden om människors lika värde i valrörelsen. När valet är över placeras manifesten i hyllorna till nästa val. De starkaste i samhällena fortsätter att egoistiskt förbättra sina ekonomiska ställningar och positioner.

 

Vi är en del av Världsalltet och tillhör Universum. Jag beundrar den naturens intelligens som i kaos gett oss de fantastiska kroppar vi fått att leva i och de levnadsbetingelser som skänkts oss för att vi ska kunna leva bra. Jag beundrar naturens intelligens för den skönhet som begåvats oss genom att vi får leva tillsammans med fåglar och andra djur och kan se skönheten hos växterna - och få nyttja vissa växter till vår försörjning. Jag tackar för att vi människor begåvats med förmågor att skapa värden omkring oss och att kunna tänka. Genom att tänka och skapa kan vi utveckla den jord vi fått att leva på. Vi är en del av Världsalltet och tillhör Universum.

Om Big Bang small ur ingenting föddes världsrymden, världsalltet universum ur ingenting. Är vi då delar av ingenting?

Nej! Det är vi inte. Vi är levande människor och djur och växter. Vi har vatten och eld och sol och vår som snart kommer.  VI FINNS på jorden. Det vet vi. Kanske ska vi hålla oss på jorden. Och göra livet bra här. För alla.

Knut K

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 mars 2011.