Gå till innehåll

Starta en studiecirkel

Vill du, din förening, ditt rockband eller din teatergrupp starta en studiecirkel? Det är enkelt, så varför vänta?

Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln kännetecknas av att en mindre grupp människor träffas regelbundet och studerar tillsammans. Studiecirkeln bygger på samtalet mellan deltagarna där man utifrån olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser skapar diskussioner.

I studiecirkeln får du inga betyg. Varje studiecirkel är unik och ni bestämmer gemensamt vad som ska studeras, i vilken takt studierna ska bedrivas och när ni ska träffas.

En studiecirkel ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt. Detta innebär bland annat att alla som deltar i studiecirkeln ska vara aktiva i både planeringen och i själva cirkelarbetet. Att alla deltagare känner sig hörda, sedda och respekterade är avgörande för att arbetet i studiecirkeln ska bli lyckat.

En studiecirkel har en cirkelledare, ca 4-15 deltagare, ett studiematerial och en studieplan samt träffas regelbundet för att bedriva studier.

Hur startar man en studiecirkel?

Ta kontakt med ditt närmaste ABF-kontor, där får du hjälp med att starta en studiecirkel. Du får en anmälningsblankett där uppgifter om ämnet, studielokal, kontaktuppgifter på cirkelledare och deltagarna ska fyllas i.

Lämna sedan in anmälningsblanketten till ditt ABF-kontor där cirkeln registreras. Cirkelledaren får därefter en närvarolista som ska fyllas i vid varje cirkelträff samt en mall för arbetsplan som gruppen ska fylla i tillsammans. Efter cirkelns slut skickas närvarolistan och arbetsplanen tillbaka till ABF-kontoret.

Några regler att känna till

* En studiecirkel kan hållas i många olika ämnen - dock inte idrott, motion, spel   eller lek. Prata med oss om vad som kan godkännas och inte.

* Skriv en enkel plan över mål och metoder. En mall för arbetsplaner finns på ABF.

* Ni kan få hjälp med en del av kostnaderna för studiecirkelverksamheten.

* En studiecirkel består normalt av 4-15 personer, varav en är cirkelledare.

* En studiecirkel har normalt 1-2 träffar per vecka men andra alternativ går också bra.

* En studiecirkel måste ha minst 3 träffar och minst 9 studietimmar.

* En studiecirkel kan som mest rapportera 3 sammankomster à 4 studietimmar per vecka.

* En studiecirkel kan som mest rapportera verksamhet under 40 veckor på ett år.

* En studietimme är 45 minuter.

* Cirklar med barn under 13 år kallas för annan gruppverksamhet och kan bara få halv kostnadsersättning.

* Närvarolistan och arbetsplanen ska fyllas i med bläck.

 

Kontakta ABF Huddinge

Tel:           08-774 02 70
Fax:          08-711 98 05
E-post:     info.huddinge@abf.se
Hemsida:
 www.huddinge.abf.se
Adress:   
Kommunalvägen 26, 141 61  Huddinge:     

Öppettider
Mån-tors    08.00-22.00, fre 08.00-15.00    

Telefontider expeditionen
Mån-tors    09.00-16.00, fre 09.00-14.00       

 

 

  


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 oktober 2011.