Gå till innehåll

Pressmeddelande: Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic besöker ABF Huddinges verksamhet med folkbildning för nyanlända.

  • Onsdag, 25 november 2015

Det är viktigt att låta folkbildningen jobba med asylsökande. Studieförbunden har en stor möjlighet att agera snabbt i den rådande situationen och gör stor skillnad för dem som mest av allt behöver folkbildningens resurser. Bara i ABF har fler än 27 000 nyanlända på fler än 160 platser i hela Sverige deltagit i cirklar fram till november. Vi välkomnar kunskapslyftsminister Aida Hadzialic som besöker ABF Huddinge och Vårby Gård för ett verksamhetsbesök. 

Varje vecka kommer runt 150 asylsökande flyktingar till ABF Huddinge i Vårby Gård för att lära sig svenska. Efter bara ett par veckor ser vi tydliga resultat. Folkbildningens olika metoder som små samtalsgrupper, öppen caféverksamhet, studiebesök och praktiska moment gör det möjligt att lära sig grunderna i språket snabbt. Dessutom knyts sociala kontaktervilka är viktiga framåt, säger ombudsman Ulrika Tärnblom på ABF Huddinge.

- Om man lär sig svenska blir vägen kortare att komma in i samhället, säger deltagare Simon som har gått ABF-kursen "Vågra prata svenska" i 8 månader. Han drömmer om att läsa ekonomi på universitet. - Det är viktigt att känna sig hemma och inte beroende av andra för att exempelvis sköta sina myndighetskontakter själv utan tolk, fortsätter Simon.

Förutom svenska och samhällsintroduktion stödjer ABF Huddinge de asylsökande flyktingarna till en bra fritidsverksamhet. Med ett 70-tal samverkande föreningar inom olika etniciteter och aktiviteter erbjuder ABF en stor bred verksamhet.

För ytterligare information kontakta Ulrika Tärnblom, ombudsman ABF Huddinge, på 070-666 74 79, ulrika.tarnblom@abf.se alternativt verksamhetsledare Natte Högberg, på 070-555 54 27, natte.hogberg@abf.se.

Fakta om ABF:s folkbildningsarbete med nyanlända:
För att få gå på svenska för invandrare, SFI, krävs ett svenskt personnummer. Samma sak gäller för den traditionella studiecirkelverksamheten inom studieförbunden. Detta är ett stort hinder i vår vilja och förmåga att bedriva verksamhet för målgruppen. Vi välkomnar därför de totalt 125 miljoner kronor som regeringen avsatt för studieförbundens arbete med att ge nyanlända och asylsökande möjlighet att lära sig grunderna i svenska och knyta kontakter med lokalsamhället så här långt. Under hösten 2015 har ABF gjort verksamhet tillsammans med över 27 000 nyanlända, på över 160 platser i landet. Verksamheten växer och vi räknar med att under 2016 göra verksamhet med över 60 000 personer som sökt asyl i Sverige.

Se texten i stort format här.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2015.