Gå till innehåll

Tillgänglighet - från ord till handling!

  • Onsdag, 2 april 2014

2012 beslutades det på ABF:s förbundsstämma att all verksamhet inom ABF ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning senast vid 2016 års utgång. Nu kör vi igång!

Grundsynen inom ABF är alla människors lika värde. Det ingår i ABF:s grunduppdrag från staten att proritera målgruppen med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsarbetet har redan inletts med grundlig utbildning av tillgänglighetsansvariga på ABF:s avdelningar. Även förtroendevalda och cirkelledare kommer att utbildas.

Handlingsplan för tillgänglighet ska göras på ABF:s alla 54 avdelningar. Dessa ska innehålla redovisning av inventering av lokaler, åtgärdsplan, tidplan och budget för arbetet.

-ABF blir det första studieförbund som går från ord till handling. Många har policy för tillgänglighet i bokhyllan. Men nu ska vi ut och göra verkstad, säger Christian Lindgren, vice ordförande i ABF:s förbundsstyrelse. 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 april 2014.