Gå till innehåll

Bra att veta

Anmäl dig per telefon, e-post eller via www.nss.abf.se. Anmälan är bindande.

Du har rätt att avboka cirkeln sju dagar före cirkelstart. Om du avanmäler dig senare än sju dagar före cirkelstart debiteras en avgift motsvarande halva cirkelavgiften. Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller flytt från orten betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift.

En studietimme = 45 minuter.

Kallelse sker per post/e-post minst en vecka före cirkelstart.

Avgiften ska vara betald senast när studiecirkeln börjar. Du får inbetalningskort tillsammans med kallelsen. I avgiften ingår inte kostnader för studie- och arbetsmaterial. Kostnader för material tillkommer i de flesta cirklar.
Flera fackföreningar ger bidrag till  ABFs cirklar. Ta kontakt med din fackexpedition.

Kom till ABF! Vi kan tillgängliggöra våra lokaler och vår verksamhet så att alla kan delta oavsett modersmål eller funk­tionshinder. Kontakta oss så berättar vi mer.