Gå till innehåll

Bli samverkanspart hos oss

Samverkanspart med avtal
Som samverkanspart med avtal förbinder sig en förening att samarbeta med ABF och inget annat studieförbund. Det är att rekommendera att en förening med endast lokal förankring (det vill säga föreningen är inte medlemsorganisation centralt eller regionalt i ABF) först samarbetar på detta sätt under en period innan föreningen, om den så önskar, ansöker om medlemskap. Föreningens verksamhet och inriktning får ej strida mot ABF:s stadgar.

Samverkanspart utan avtal
Är alla de föreningar som har studiecirklar hos ABF men inte har samverkansavtal.

Ansök om samverkansavtal
Föreningen lämnar in stadgar, protokoll från årsmöte, verksamhetsberättelse samt protokollsutdrag från styrelsemöte där beslut tas att skriva samverkansavtal med ABF Norra Stockholms Län. Föreningen fyller i två original av ”Samverkansavtal”. Studiesekreteraren gör en bedömning av föreningens stadgar och verksamhetsberättelse för att säkerställa att föreningens verksamhet och inriktning inte strider mot ABF Norra Stockholms Läns stadgar. Ombudsmannen skriver under samverkansavtalet. Parterna behåller varsitt exemplar.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 september 2016.