Gå till innehåll

ABFs Klimatskola

Klimatskolan omfattar tre block och finns att beställa från ABFs webshop. Kontakta din närmaste expedition om du vill veta mer.

Kurser och studiecirklar inom klimat och miljö

Klimatet är ditt
Klimatskolans första block tar upp klimatförändringarnas orsaker och effekter, globalt och i Sverige. Fokus ligger på politikernas åtgärder för att minska klimathotet och individens ansvar och möjligheter att genom egna åtgärder bidra till minskade utsläpp.


Miljön är din

Klimatskolans andra block handlar om olika vägar att minska påfrestningarna på vår känsliga miljö och vackra natur, till exempel hur vi använder våra naturresurser, hur kemikaliehotet påverkar vår hälsa och miljö, hur vår havsmiljö förstörs. Deltagarna får lära sig mer om hur sambanden klimat-miljö-hälsa ser ut och får lära sig att göra medvetna val för att minska miljöpåverkan.


Så agerar du hållbart

Klimatskolans tredje bock är koncentrerat på hållbar utveckling. Vad är ett långsiktigt hållbart samhälle; ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Hur ser sambanden ut mellan tillväxt, sysselsättning, social välfärd och ren miljö? Deltagarna får lära sig se dessa samband, hur de påverkar varandra och får tips om medvetna val för att leva hållbart.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 12 juni 2012.