Gå till innehåll

Studieförbundet ABF

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, växte fram som en politisk rörelse och grundades 1912 av Socialdemokraterna, Landsorganisationen och Konsumentkooperationen. Tanken var att organisationernas medlemmar skulle få verktyg för att kunna påverka sin egen situation, och få en möjlighet att förändra samhället.

Idéerna bygger på klassiska arbetarvärderingar, som att varje människa har rätt till ett meningsfullt liv, oavsett yttre omständigheter. Det är lika viktigt idag och kan handla om att starta en rockgrupp, eller att äntligen få lära sig spanska. För vissa är ABF en välkomnande famn på en ort där allt annat är stängt.

ABF:s verksamhet
ABF har idag mer verksamhet än någonsin. Varje år deltar till exempel omkring en halv miljon människor i någon av ABF:s alla studiecirklar. ABF har över tre miljoner studietimmar. ABF fortsätter att verka för alla människors rätt till kultur och kunskap, precis som man har gjort i över 100 år.

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är fortfarande en av grundtankarna inom organisationen.

Utbildning kan vara ett livsviktigt steg på vägen för den som vill ändra sin livssituation. Då ska inte sociala, språkliga eller ekonomiska barriärer få stå i vägen.
Bengt Göransson, tidigare ABF-ordförande och kulturminister, har sagt att folkbildningen är viktig i ett samhälle där det mesta numera har ett pris. När stat, kommun och landsting ger bidrag till folkbildningen handlar det inte om att betala med skattemedel för grannens fiollektioner, sade han, utan att se till att det finns musik i samhället. Att främja folkbildningen handlar om att bygga upp ett samhälle som alla har tillträde till. Det är det ABF arbetar för.

Om Studiecirkeln
Basen i ABF:s verksamhet är studiecirkeln. Idag kan man studera nästan vad man vill i en cirkel, och vem som helst kan föreslå ett ämne. Studiecirkeln är ett sätt att fortsätta att lära sig saker hela livet. Det är en utbildningsform där deltagarnas erfarenheter är det viktiga och där deltagare själva är med och påverkar hur och vad de lär sig. Det handlar inte om att någon blir undervisad, utan hela gruppen söker aktivt kunskapen tillsammans med cirkelledaren. Tanken är att vi kan lära oss saker av varandra. Många har sagt om den svenska studiecirkeln att man lär sig något mer än just det ämne som studeras. Man lär sig att våga tänka själv, och att ifrågasätta. I cirkeln möts också människor som kanske aldrig skulle ha fått kontakt med varandra annars. Att många går i studiecirklar underlättar det demokratiska samtalet i samhället.

Det går att läsa det mesta i en studiecirkel, som språk, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, medicin och handel. De allra flesta cirklar hålls i estetiska ämnen.

ABF:s Kulturverksamhet
Övertygelsen om att kulturen betyder mycket både för var och en och för vårt samhälle är stark inom ABF. På många ställen i landet kan en studiecirkel vara den enda möjligheten för människor att till exempel få lära sig spela gitarr, eller prata om poesi. Hundratusentals människor utvecklar sin kreativitet i ABF, både genom att själva skapa och vara med på olika arrangemang. ABF vill sprida kultur som ger oss ökade insikter och på det sättet motverka den kommersiella syn som präglar mycket av dagens kultursyn. ABF stöder därför även den kultur som inte kan överleva utan samhällsstöd.

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 augusti 2013.