Gå till innehåll

Bli samverkanspart hos oss

Samhälle rotationsbild

Samverkanspart med avtal
Som samverkanspart med avtal förbinder sig en förening att samarbeta med ABF. Det är att rekommendera att en förening med endast lokal förankring (det vill säga föreningen är inte medlemsorganisation centralt eller regionalt i ABF) först samarbetar på detta sätt under en period innan föreningen, om den så önskar, ansöker om medlemskap. Föreningens verksamhet och inriktning får ej strida mot ABF:s stadgar.

Fria grupper
Är alla de grupper som har studiecirklar hos ABF men som inte formellt bildat en förening.

Ansök om samverkansavtal
Föreningen lämnar in stadgar, protokoll från årsmöte, verksamhetsberättelse samt protokollsutdrag från styrelsemöte där beslut tas att skriva samverkansavtal med ABF Norra Stockholms Län.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 september 2016.