Gå till innehåll

Diaspora Conversation

Diaspora Conversation är ett forum för diskussion för den afrikanska diasporan i Sverige. Syftet är i första hand att diskutera frågor som rör gruppen.

Sedan 1997 arbetar en grupp med föreläsningar, utställningar och projekt som ska leda till diskussioner och kunskapsutbyte samt att förbättra synen på och själkänslan hos afrikaner i Sverige. Definitionen för vem som tillhör den afrikanska diasporan är öppen. Den som själv anser sig tillhöra diasporan gör också det.

Diaspora Conversation har under åren anordnat föreläsningar med föredragshållare från olika yrkeskategorier som har dokumenterats med videokamera. Med stöd från ABF Norra Stor-Stockholm har materialet från fyra föreläsningstillfallen redigerats till två DVD-filmer och gjorts tillgänglig för allmänheten. 

 Läs mer om DVD-filmerna här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 oktober 2011.