Gå till innehåll

Yrkesinriktat mentorskap

Projektet Yrkesinriktat Mentorskap utgår från människans egen drivkraft och tillvaratagande av dennes kunskaper och egenskaper. Varje människa har ett eget ansvar för sin egen utveckling, men behöver ibland stöd i processen. En mentor är en person som har erfarenheter och kunskap som en medmänniska, i detta fall flykting, kan ha användning för i sin väg till arbete och personlig utveckling.

En mentor kan också fungera som stöd och bollplank i karriären eftersom det är en person som är etablerad i Sverige, på en arbetsplats och i vissa fall även fackligt förtroendevald.

Är du kvinna och har bott i Sverige kortare tid än 5 år?

Vill du jobba inom handel, restaurang, hotell eller vård och omsorg? Nu kan du ta hjälp av en egen mentor. Du kan också vara med på föreläsningar och kortare utbildningar utan kostnad.

Kontakta Pernilla Berg, 08-505 868 52 eller 070-671 52 41, e-post: pernilla.berg(at)tinta.nu

Vill du bli mentor och ge råd och stöd till en kvinna som flyttat till Sverige?

Du har arbete och vill gärna vidareutveckla dig samtidigt som du ger stöd till någon annan. Du får kompetensutveckling i form av seminarier, en erfarenhet/merit och kanske en vän för livet. Du ger lite av din tid, dina erfarenheter och kontaktvägar.

Kontakta Pernilla Berg, 08-505 868 52 eller 070-671 52 41, e-post: pernilla.berg(at)tinta.nu

 Projektet genomförs på uppdrag av Ungdomsstyrelsen.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 augusti 2011.