Gå till innehåll

Yrkesinriktat mentorskap

Projektet Yrkesinriktat Mentorskap utgår från människans egen drivkraft och tillvaratagande av dennes kunskaper och egenskaper. Varje människa har ett eget ansvar för sin egen utveckling, men behöver ibland stöd i processen. Projektet genomförs på uppdrag av Ungdomsstyrelsen.

En mentor är en person som har erfarenheter och kunskap som en medmänniska, i detta fall flykting, kan ha användning för i sin väg till arbete och personlig utveckling. En mentor kan också fungera som stöd och bollplank i karriären eftersom det är en person som är etablerad i Sverige, på en arbetsplats och i vissa fall även fackligt förtroendevald.

Målgrupp (adepter)
Nyanlända kvinnor med utbildning och/eller yrkeserfarenhet, inom LO-kollektivet, från sina hemländer. Framför allt inom detaljhandel (livs- och specialvaror), restaurang, vård och omsorg. Deltagarna kan komma från hela Stockholms län. Det finns inget hinder att gå över kommungränser. Deltagandet är frivilligt och genererar inget aktivitetsstöd eller liknande för deltagarna.

Metoder
Projektet utgår från ett folkbildningsmässigt arbetssätt, där vi utgår från människans egen drivkraft och tillvaratagande av kunskaper och egenskaper. Det gäller både adepter och mentorer. Varje människa har ett eget ansvar för sin egen utveckling, men behöver ibland stöd i processen. ABF/Tinta tillhandahåller kontaktpersoner som följer paren och ger stöd.

Matchning - Rekrytering adepter och mentorer
I samband med rekrytering av adepter respektive mentorer kommer de intervjuas. Vad de har för bakgrund, vad de vill, intressen etc. Dessa intervjuer dokumenteras och ligger till grund för matchning av paren.

Mentorsutbildning
I samband med starten får mentorerna en information om att vara mentor. Muntligt och via en informationsskrift ”detta krävs av en mentor”. Under perioden mentorn finns med i projektet erbjuds denne en kompetensutveckling bestående av minst tre seminarier, bl a i kommunikation, att handleda och coacha, värderingar och attityder.

Kontinuerliga träffar, Adept-Mentor, under 1 period (8-9 månader)
Varje par gör upp en mötesagenda, var och när paret ska träffas bestäms av respektive par. Fysiska träffar ska ske minst en gång per månad om ca två timmar per gång. Där emellan har adepten möjlighet att kontakta sin mentor via telefon och mejl. Varje adept har tillgång till sin mentor under en period. Vilket innebär minst 8 individuella träffar, under förutsättning att deltagaren inte avbryter.  

Stöd till adepter
Varje adept har en utsedd kontaktperson på respektive ort. De har även tillgång till en mötesplats där de kan träffa andra adepter i projektet, sin kontaktperson m fl. Kontaktpersonen är ansvarig för att upprätta en handlingsplan tillsammans med sin adept. Där adepten beskriver långsiktiga och kortsiktiga mål. Vid några tillfällen under året träffar kontaktpersonen både adept och mentor för att säkerställa att samarbetet dem emellan fungerar som det ska. Stödet kommer även ske gruppvis.

Nätverksträffar – branschträffar
Under projekttiden genomförs olika typer av nätverksträffar, där vi bjuder in representanter från branscher där adepterna har yrkeserfarenhet.

Projektet pågår 27 månader och är uppdelat på tre perioder.
Period 1: nov 2010 – aug 2011 (med start för deltagarna i januari 2011)
Period 2: sep 2011 – maj 2012
Period 3: jun 2012 – jan 2013 (Tidsperioderna preliminära, period 3 kan förskjutas till efter sommaren)

Mer information
ABF Norra Storstockholm/, Tinta Utbildning AB, Pernilla Berg, 08-505 868 52, 070-671 52 41, pernilla.berg@tinta.nu


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 april 2011.