Gå till innehåll

Verksamhet

boktjej

ABF Norra Stockholms Län hjälper dig att:
•Utvecklas och växa som individ.
•Ifrågasätta och delta i samhällsbyggandet.
•Fördjupa demokratin och mångfalden.
•Stärka din makt över det egna livet.
•Söka bildning, utbildning och kultur.

Genom att:
•Anordna Programcirklar
•Anordna annan gruppverksamhet
•Samarbeta med föreningar
•Samarbeta med Fria Grupper (som ordnar studiecirklar utan att vara med i en förening)
•Stötta Kulturprogram
•Driva fackliga utbildningar, vuxenutbildningar, samt utbildningar för våra Medlemsorganisationer, Samverkansparter, Fria Grupper och Cirkelledare.
•Organisera debatter
•Arrangera föreläsningar
•Driva projekt

ABF:s verksamhetsråd har beslutat om en nationell satsning på två av de fyra prioriterade utmaningarna. Den första är ”Folkrörelse i förändring” med målet att ABF ska vara en strukturerad bildnings- och utbildningsorganisation till våra medlems- och samverkansorganisationer. Den andra är ”Motverka klassamhället” med målgrupperna fattiga barn, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och hemlösa. 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 september 2016.