Gå till innehåll

Bra att veta

Om våra cirklar i studieprogrammet

 Asylsökande-svenska

ANMÄLAN
Anmäl dig på hemsidan eller genom ett personligt besök på vår expedition, per telefon eller via e-post. Anmälan är bindande.

AVBOKNING
Du har rätt att avboka cirkeln tre dagar före cirkelstart. Om du avanmäler dig senare än tre dagar före cirkelstart debiteras en avgift motsvarande halva cirkelavgiften. Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full deltagaravgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller flytt från orten betalar du för de gånger som du deltagit samt en administrationsavgift.

CIRKELSTART
Cirklarna startar så snart de är fulltecknade om inte annat anges.

STUDIETID
En studietimme = 45 minuter

KALLELSE
Alla deltagare får kallelse per post minst en vecka före studiestart.

AVGIFTEN
Avgiften ska vara betald senast när studiecirkeln börjar. Du får inbetalningskort tillsammans med kallelsen. I avgiften ingår inte kostnader för studie- och arbetsmaterial.

RABATT
De flesta fackföreningar ger bidrag till många av våra studier. Ta kontakt med din fackexpedition och hör efter om du kan få bidrag till just din cirkel.

STUDIEORT
I mån av tillräckligt många deltagare kan våra cirklar i studieprogrammet erbjudas på fler orter i kommunen.

ANPASSAT
Alla är välkomna till ABF! Vi kan tillgängliggöra våra lokaler och vår verksamhet så att alla kan delta oavsett modersmål eller funktionshinder. Kontakta oss så berättar vi mer.

STUDERA MED DIN FÖRENING
I det allmänna studieprogrammet hittar du verksamhet som riktar sig till allmänheten, men vi anordnar också studier tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer. Det kan vara fackliga studier, föreningskunskap, politiska studier eller kamratcirklar inom olika ämnen.

Både stora och små föreningar behöver studera gemensamt för att utvecklas.

Tveka inte - Ta kontakt med oss om du har en idé!


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 april 2014.