Gå till innehåll

Medlemsorganisationer

Assyriska Riksförbundet

Astma- och Allergiförbundet

De Handikappades Riksförbund

Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation

Föreningen Sveriges Dövblinda

Grekiska Riksförbundet

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

HSBs Riksförbund

Hyresgästföreningen Riksförbundet

Hörselskadades Riksförbund

ILCO

Iranska Riksförbundet i Sverige

Konsumentgillesförbundet (hemsida saknas)

Kooperativa Förbundet

Kurdiska Riksförbundet

Kurdiska Unionens Riksförbund

Landsorganisationen i Sverige (LO)

Makedoniska Riksförbundet i Sverige

Mun- & Halscancerförbundet

Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Reumatikerförbundet

Riksbyggen

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstöd

Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare (har bytt namn)

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Riksförbundet för Njursjuka

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Serbernas Riksförbund i Sverige

Serbiska Riksförbundet i Sverige

Svenska Arbetarsångarförbundet

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Diabetesförbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Psoriasisförbundet

Sverigefinska Riksförbundet

Sverigefinska Ungdomsförbundet

Sveriges Arbetares Centralorganisation

Sveriges Arbetarteaterförbund

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Kommunistiska Parti

Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Synskadades Riksförbund

Syrianska Riksförbundet

Sällskapet Länkarnas Riksförbund

Turkiska Riksförbundet

Ung Vänster

Unga Örnars Riksförbund

Verdandi

Vänsterpartiet