Gå till innehåll

Vetenskapliga bevis för kulturens nytta

  • Måndag, 29 oktober 2012

Kulturens värde utställning 7-21 november
Visste du att chefer blir mer empatiska om de läser poesi? Att vi presterar mer när vi lyssnar till musik? Att teater i skolan förbättrar barnens språkliga förmåga? Att kultur gör oss mer kreativa, vi ökar vår förmåga till kommunikation och till att utmana traditionella lösningar och visioner? Att vi blir friskare av kultur? Det är sant, det finns massor av forskning som visar att så är fallet. Dessutom medverkar ett levande kulturliv till att stärka demokratin, till integration och till att motverka utanförskap. Vilket alla tjänar på.

Så är det och listan på det goda som ett aktivt kulturliv medför kan göras mycket längre.

På vår utställning kommer vi att presentera en del av forskningen. I samarbete med flera av Södertäljes många konstutövare av olika slag, som genom sina respektive uttryckssätt ska hjälpa till att gestalta det som forskarna har kommit fram till. Vi bjuder in några av forskarna och vi kommer att hålla öppna samtal kring de här frågorna.

Vi vill med andra ord skapa utrymme för att kunskapen om kultur sprids i Södertälje, att vi inte bara ska ha på känn att kultur är något bra, utan vi ska veta. På så sätt kanske Södertälje kan växa till ett föredöme bland kommuner, för att höra hur vi har burit oss åt. Vi som vet att kultur värdefullt, för oss själva och för kommunens utveckling, som ”jästen i degen”, inte ”grädde på moset”.

Den 7 till och med den 21 november kommer Kulturdelen i samarbete med ABF att visa en utställning på temat Kulturens värde, i stadshusets foajé.

Den baserar sig på en del av all den digra forskning som finns på det här området. Kultur är inte bara det de flesta av oss känner i magen är bra, det är också vetenskapligt bevisat att så är fallet. Lite av det vill vi visa, för att lära oss, för att alla som är intresserade ska ha en chans att spä på sina kunskaper. Under utställningstiden kan vi glädjande nog också presentera ett digert program, på samma tema. Här ett axplock:

Utställningen invigs den 7 november klockan 18.30

Kort därefter kommer

Måndagen den 12 november kl. 14.00, Dansa matte.
Två pedagoger och aktiva konstutövare från Södertörns högskola, estetiska läroprocesser, kommer och berättar och visar hur de lär blivande lärare att använda sig av kultur som en naturlig del i sin undervisning.

Dansarna och pedagogerna Ninnie Andersson, Doktorand Enhet: Institutionen för konst, kommunikation och lärande Luleå högskola, och Tina Wezelius Grebacken, Danspedagog: Danshögskola, samt vidareutbildning i Madrid och Sevilla, från Södertälje visar hur man kan dansa matematik för att lära sig bättre.

Läs mer: http://dans-i-varmland.regionvarmland.se/nytt-laromedel-matematik-dansmatte-hogstadiet

Tisdag den 13 november kl. 18.30 Kulturens betydelse för kreativiteten.
Då kommer psykolog och forskare Maria Sandgren, Södertörns högskola, och berättar om sin forskning kring hur bra körsång är för vår hälsa och om kulturens betydelse för kreativiteten.
Maria Sandbergs forskning handlar om olika faktorer och processer som bidrar till människors lärande, utveckling och välbefinnande relaterade till estetiska aktiviteter och språkfärdigheter. Hennes avhandling handlar om personlighet, hälsa och konstnärliga kompetenser hos professionella artister. Hon är även leg psykolog och intresserar sig för kliniska och psykoterapeutiska frågeställningar.

Läs mer: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/man-maste-verkligen-vilja-ta-in-nagot-nytt

Onsdagen den 14 november kl. 14.00 Framtidskommissionens delrapport om kultur

departementsrådet Eva Bergquist, som just presenterat Framtidskommissionens delrapport om kultur för regeringen och berättar om vad den innehåller.

Artisterna Renio Poli och Björn Favela Ödman berättar hur de använder sång, musik, dans för att bl.a motverka utanförskap och gynna integration.

Onsdag 14 november kl. 18.30 Kvällsmusik
Vi börjar med liten kvällsmusik med unga musiker från Kulturskolan

Onsdag 14 november kl.18.45 Kultur 365
Per Sörås berättar om Kultur 365, om arbetet med kultur för äldre, Minnenas teater. LT:s kulturpristagare 2012 Sara Larsson visar en dans, unikt skapad för denna utställning.

Torsdag den 15 november kl. 18.30 Hur Waldorfpedagogiken tagit vara på kulturen
Maria Eloranta från Örjanskolan i Järna och berättar hur Waldorfpedagogiken tagit vara på kulturen i skolarbetet. Medverkar gör även Ingela Netz från Södertälje kommun och berättar om den nya projektgrupp som hon leder och som har som uppgift att se hur man ska få in mer kultur i Södertäljes grundskola.

Måndagen den 19 november kl. 18.30 Frågor och samtal
Nu har vi alla möjlighet att ställa frågor och samtala med dem i kommunen som bestämmer om vår kultur, deltagare från kultur- och fritidskontoret och politiker från dess nämnd finns då i en panel.

Tisdagen den 20 november, kl.18.30, Den musikaliska hjärnan
Professorn och forskaren Fredrik Ullén från Karolinska institutet kommer och berättar om sin forskning om musikens betydelse för hjärnans utveckling.

Fredrik Ullén är en av Sveriges mest framstående unga hjärnforskare. Han är docent på Karolinska Institutet och leder en forskargrupp som studerar inlärning, kreativitet och flow, alltså det tillstånd av koncentration och lycka som människor kan gå in i under stimulerande uppgifter. Ett annat stort forskningsintresse är hur vår hjärna hanterar musik. Fredrik är en mycket uppskattad och inspirerande föredragshållare med stor erfarenhet av att berätta om forskning på ett engagerande och lättfattligt sätt. Fredrik föreläser både om flow och kreativitet och om den musikaliska hjärnan.

LT:s kulturpristagare 2012 Sara Larsson visar en dans, unikt skapad för denna utställning.

Onsdagen den 21 november kl. 18.30 Liten kvällsmusik,
 åter igen med några av Kulturskolans yngsta deltagare. Därefter bjuder vi på ett öppet samtal dit alla är välkomna, just på temat: Kulturens värde – vad gör vi för att ytterligare värna det?

Alltihop försiggår i stadshusets foajé och inget av programmen kostar något. Vi har ytterligare några ess i rockärmen, och vi drar fram dem så snart vi kan hålla det vi då lovar.  Under hela utställningstiden, och vid flera av evenemangen, kommer vi att få möta våra egna konstutövare av massa slag som var och en har gestaltat de olika forskningsrapporterna. Riktigt vad det blir vet vi inte – mer än att det blir bra. Och spännande.
Välkomna
kontakt@kulturdelen.nu

Skrivet av Göran G. Johansson

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 15 februari 2013.