Gå till innehåll

1 000 personer lär sig svenska hos oss under 2016!

  • Fredag, 11 december 2015

Under 2000-talet fram till idag har vi byggt upp en stabil infrastruktur kring hur vi hanterar och arbetar med språkverksamheten för nyanlända och asylsökande. Processen börjar med att deltagare söker sig till oss och anmäler sitt intresse till att börja i en studiecirkel i svenska. I samband med det görs en inventering av deltagarnas bakgrund, språkkunskaper, studievana samt motivations- och ambitionsnivå. Därefter slussas de ut i en passande grupp nivåmässigt och ambitionsmässigt. I studiecirklarna får de lära sig svenska språket samtidigt som de lär sig om svenska samhället, svensk demokrati och olika rättigheter och skyldigheter man har som svensk. Vi har många olika böcker som används som studiematerial och har även tagit fram eget, helt unikt och specialanpassat studiematerial.

Under 2015 har vi haft över 500 unika deltagare som deltagit i våra språkcirklar. Idag har vi 25 aktiva studiecirklar á 12 personer. Över 50 personer väntar på att bli placerade i en grupp. Med åtta betalda och 17 volontärcirkelledare idag (flera volontärer hör av sig varje månad) har vi kapacitet att dubbla antalet deltagare till över 1 000 personer under 2016. I och med tillströmningen av nyanlända till just Södertälje tror vi att antal personer som kommer att söka sig till ABF Södertälje-Nykvarn kommer att ligga däromkring, om inte mer. Vår goda service samt den individanpassade handläggningen och utslussningen, men även vår långa erfarenhet av denna typ av verksamhet, tror vi leder till att så många söker sig just till oss. Vi har helt enkelt ett väldigt gott rykte och vi vet också att vi gör nytta – det märks den dagen våra deltagare börjar på SFI eller någon annan åtgärd och redan har skaffat sig ett ordentligt försprång.

Så fort vi startar nya grupper eller slussar ut anmälda till befintliga grupper, minskar antalet i väntelistan. Men varje dag får vi nya sökanden som anmäler sig till studiecirklarna, ibland kan det vara uppemot fem-sex personer per dag. Vi vet att kommunen, arbetsförmedlingen och föreningar skickar många personer till oss då de hört om vår språkverksamhet. Deltagarna berättar även om oss till vänner och släkt. Samtidigt kan handläggningstiden på Migrationsverket vara upp till 16 månader. Innan det är klart förväntas inte de asylsökande göra något annat än att vänta. Men den långa väntan på besked och beslut från Migrationsverket blir för många nyanlända ett hinder till att snabbt lära sig det svenska språket. Detta är några av anledningarna till att vi tror att antal sökande deltagare 2016 kommer att fördubblas.  

Konflikten i Syrien fortsätter sorgligt nog och personer på flykt fortsätter att söka sig till just Södertälje då de redan har släkt och vänner som bor här. ABF Södertälje-Nykvarn är stolta över vårt hårda arbete för att hjälpa dessa personer att så snabbt som möjligt lära sig svenska och komma in i det svenska samhället.

Vill du hjälpa till?

Hör av dig till Susanne Söderling eller till Nancy Can!

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 11 december 2015.