Gå till innehåll

Brinner för Afrika

  • Onsdag, 4 februari 2015

Södertälje Afrikagrupp har de senaste åren bytt inriktning, från att satsa på insamling av kläder och pengar till att även satsa på att informera om Afrika och få igång diskussioner om situationen i denna mångskiftande kontinent.

Det är en sanning med modifikation, för än idag passar medlemmarna på att samla in pengar när tillfälle ges. Som senast i samband med en aktion under Världsaidsdagen den 1 december. Men det stora arbetet är över med att samla in kläder och vidarebefordra dem till behövande och att driva en egen second hand-butik. Det kulminerade i en stor loppis på ABF 2012.

 – Idag satsar vi mer på information och upplysning, säger Barbro Svärd som är ordförande i föreningen.

 – Det finns så mycket okunskap om Afrika, fortsätter Vanja Gustafsson. Den är viktig att råda bot på.

 Man har dragit igång en bokcirkel med tema Afrika och vill gärna initiera till diskussioner. Det är också syftet med de föredrag och filmvisningar som man regelbundet anordnar.

Eldsjälarna! Från vänster: Barbro Svärd, Vanja Gustafsson och Kerstin Yttergren.

 

Kassören Kerstin Yttergren har koll på föreningens historia. Hon berättar att man startade 1986 i Södertälje som en lokalförening i riksorganisationen Afrikagrupperna i Sverige. Dessa är i sin tur sprungna ur Isolera Sydafrika-kommittén (ISAK), en organisation som verkade så länge apartheidsystemet upprätthölls.

Länge arbetade man med klädinsamling och skickade antingen kläder till behövande eller sålde dem i en lokal second handbutik. Med tiden ökade verksamhetens omfattning och man fann sätt att anställa personal. Man hade, och har fortfarande, livliga kontakter med inhemska och utländska organisationer, exempelvis Nappa i Namibia som fungerar ungefär som RFSU och arbetar med Hiv/Aids-frågan eller Sikhula Sonke, en fackförening som organiserar kvinnliga lantarbetare i Sydafrika. 

Här hemma samarbetar man exempelvis med Röda Korsets folkhögskola vars elever genomfört kortfilmsprojekt, framförallt i Sydafrika. Detta har utmynnat i kortfilmsvisningar i ABF-huset i Södertälje. Samarbetet med Rättvis Handel och Världsbutiken är ett annat lyckat exempel.

Framtiden ser lite oviss ut, det är viktigt att föreningen lyckas föryngra sig. Kerstin Yttergren kan konstatera att medelåldern i styrelsen är rätt hög. Men det finns hopp.

 – Det kommer hela tiden nya nyfikna till våra aktiviteter och de är ju så klart varmt välkomna som medlemmar i Afrikagruppen, säger de tre eldsjälarna.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 februari 2015.