Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Informationen kommer inte, utöver vad som framgår nedan, att användas av andra än ABF. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

ABFs verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Alla studieförbund är ålagda att rapportera in deltagande med personnummer till Folkbildningsrådet. Detta ligger avkodat som underlag för statsbidragen.

Registret är också till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser. Vi använder registret även för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet genom riktade enkätundersökningar. När vi tar emot anmälningar till cirklar/kurser i samverkan med föreningar där deltagande i verksamhet hos dem kräver medlemskap i deras respektive förening, förmedlar vi dina personuppgifter till dem.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 oktober 2017.