Gå till innehåll

Starta en studiecirkel

Vill du starta en egen studiecirkel? Presentera din idé. ABF Södertörn hjälper dig med studieplan och anmälan. Om cirkeln blir godkänd – samla ihop minst tre deltagare. Kör igång!

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 6-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna. 

Hos oss är du försäkrad!

Hur startar vi cirkeln?
1. Besök oss på ABF Södertörn, som organisation eller privatperson.  
2. Du/ni får hjälp att göra en arbetsplan och att välja studiematerial.
3. Fyll i en anmälningsblankett.
4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
5. Samla deltagarna och sätt igång!     

Arbetsplanen
Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en arbetsplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Exakt hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och arbetsplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera, varför inte använda sig av tidskrifter, video eller internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen. 

Länk till arbetsplan

Anmälningsblankett
Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in på ABF-kontoret. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF-kontoret. 

Länk till cirkelanmälan

Hur blir cirkeln godkänd?
För att få ekonomiskt stöd från ABF till kostnader som cirkeln medför finns det vissa regler som måste uppfyllas, främst när det gäller studiecirkelns upplägg.

För det första ska cirkeln bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre sammankomster. Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum.

Sammankomsterna behöver inte bara bestå av möten som sker i en lokal där ni träffas, utan kan bedrivas helt på distans, eller genom en kombination av att träffas fysiskt och genom exempelvis internet. Viktigt att tänka på är att åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång. Och så måste minst hälften av samtliga cirkeldeltagare vara över 13 år (annars gäller andra regler). 

Det är också viktigt att studiecirkeln är tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som t.ex. styrelsemöten. Verksamheten får inte heller ha ett kommersiellt syfte.

Mer information
Fråga oss gärna om tips, råd och regler. Ring oss på 08-556 520 30 eller skicka ett mail till info.abfsodertorn@abf.se.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 oktober 2017.

Starta en litteraturcirkel

Johner_laser_bok_orginal

Ni kanske är några som gillar att läsa och diskutera kring de böcker ni läser? Gör det i cirkelform!

Starta en trädgårdscirkel

Gula blommor på en äng

Trädgårdsintresserad? Inspireras tillsammans med andra som har samma intresse!

Starta en matlagningscirkel

Photoexpress_potatis_i_panna_180x115

Samla ihop ett gäng och lär er mer om matlagning. Det är inte bara roligt, det är gott också!