Gå till innehåll

Våra samverkansparter

Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar runtom i våra kommuner. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningar eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet.

Fördelar med att samverka med ABF
Medlemmarna i er förening får nya kunskaper och nya insikter genom ert medlemskap eller samverkansavtal med ABF.

Utnyttja vårt kontaktnät
ABF finns nästan överallt och har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. Låt ABF vara en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med. Det finns ofta fler beröringspunkter än man tror. Man blir starkare om man är flera som samlas kring en gemensam fråga, till exempel att driva igenom en förändring i kommunen eller göra en större studiesatsning.

Medlemskap och samverkansavtal?
Som medlemsorganisation kan ens företrädare bli nominerade till lokala ABF-styrelser. Man kan också nominera ombud till avdelningens halvårsmöte och årsmöte.

Ett alternativ är att teckna samverkansavtal. Då får man  hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande i ABFs beslutande församlingar.

När man har ansökt om att bli medlem hos ABF ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet.