Gå till innehåll

Vårt miljöarbete

ABF Stockholms län är certifierade enligt ISO 14001. Det är ett krav från vår bidragsgivare, Stockholms läns landsting.

Att vara miljöcertifierad enligt ISO 14001 innebär att organisationen ständigt måste utvecklas i sitt miljöarbete. ABFs främsta verktyg för att förändra världen och klimatet till det är bättre är folkbildning. Därför har vi satt som mål att få med miljöperspektivet i alla våra studiecirklar med början i våra utbildningar för cirkelledare.

Detta är vår miljöpolicy:

Miljöpolicy

ABF Stockholms län är en ideell organisation som bedriver folkbildningsverksamhet, studiecirklar, kurser och kultur tillsammans med våra medlemsorganisationer och övriga samverkansparter.

Vi ska genom vårt folkbildningsarbete vara en viktig arena för hållbar utveckling och på så vis bidra till skapandet av ett hållbart samhälle.

Hänsyn till miljön ska vara integrerat i vår löpande verksamhet

Vi håller oss uppdaterade om och följer miljölagstiftning och regelverk samt intressenters krav.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

För att vara säkra på att miljöperspektivet i vår verksamhet har vi tagit fram en checklista till våra cirkelledarutbildningar. Den har vi spridit till alla våra avdelningar i länet och även till vårt förbund.


 

Miljöperspektivet i studiecirkeln

ABF arbetar på olika sätt med klimatfrågor och gemensamt för de insatser vi gör för miljön är att vi använder folkbildning som metod. Genom att fler får kunskap och större medvetenhet om vilka val vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan gör vi en grönare värld möjlig.

Under våren 2016 genomförden en så kallad ISO-certifiering av ABF Stockholms län. ISO 14001 är ett sätt att arbeta systematiskt och målstyrt med miljön i en organisation. Certifieringen är ett krav från landstinget. ABF Stockholms län har satt upp som mål att alla cirkelledarutbildningar som genomförs hos oss ska ha ett miljöperspektiv, som cirkelledarna så småningom också ska förmedla i de studiecirklar de leder.

För att detta uppdrag ska vara så enkelt som möjligt finns denna lista.

Checklista miljö

Vilken miljöpåverkan kan en studiecirkel ha?

 •  Papper, utskrifter, böcker
 • Avfall
 • Färger, penseltvätt och andra kemikalier
 • Kaffe och fika
 • Resor till och från studiecirkeln

 

Hur kan vi göra för att minska vår miljöpåverkan i studiecirkeln?

 • Undvik att kopiera/skriva ut papper i onödan. Om det är möjligt, använd dator eller surfplatta.
 • Sortera avfall som uppkommer under cirkelns gång. Lägg papper i pappersåtervinningen osv.
 • Var noga med att inte använda mer kemikaler än nödvändigt. Lämna in de kemikalier som använts till en miljöstation. Spola aldrig ner kemikalier i avloppet.
 • Välj miljömärkt Fairtrade-kaffe. Välj vegetariskt ekologiskt fika. Välj kranvatten istället för flaskvatten.
 • Res i första hand kollektivt, cykla eller gå. Om det är omöjligt att ta sig på annat sätt än med bil, samåk.
 • Saknas möjlighet till sopsortering, påtala det för ABF-avdelningen där du håller din studiecirkel.

 

Uppmuntra cirkeldeltagarna att fundera vidare på miljöperspektivet och vad de kan göra ytterligare.


 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 6 februari 2017.