Gå till innehåll

Glad sommar önskar ABF Stockholms län

  • Söndag, 18 juni 2017

Nu är sommaren här och terminen går mot sitt slut. För ABF Stockholms län har det senaste året varit händelserikt på många sätt. Flera steg har tagits för att organisationen ska kunna bli mer ändamålsenlig och för att ABF i regionen ska kunna bli en kraftfull aktör.

Flera kontakter har tagits med distriktets medlemsorganisationer med målsättningen att ABF ska vara en relevant pedagogisk utvecklingsresurs för våra medlemsorganisationer på distriktsnivå. Det har resulterat i många positiva möten och det är att tydligt att det finns en gemensam vilja att utveckla samarbetet. Vi är inte framme än och arbetet fortsätter i höst.

Samarbetet mellan ABF-avdelningarna i länet utvecklas också. Inte minst genom att medel för gemensamma projekt har sökts. Dessutom har ansträngningar gjorts för att ansvariga för kontakten med vissa medlemsorganisationer ska träffas och utbyta erfarenheter. En särskilt framgångrik träff hölls med PRO under hösten. ABF-distriktets miljöarbete har också skapat ökad samordning mellan avdelningarna.

Processen för att ABF i Stockholmsregionen ska bli en kraftfull aktör och för att skapa en ändamålenlig distriktsorganisation har pågått under året och i november 2016 hölls en överläggning för att diskutera dessa frågor. Resultatet följdes upp av en arbetsgrupp som tog fram ett underlag till styrelsen som i sin tur la fram ett förslag till inriktning för distriktet till årsmötet i april 2017. Förslaget antogs av mötet med ett förtydligande om avdelningarnas och medlemsorganisationernas inblandning i processen. Årsmötet antog också förslaget om att ta bort halvårsmötet och istället införa en verksamhetskonferens dit medlemsorganisationer och avdelningar bjuds in. Konferensen kommer att äga rum 27-28 oktober.

Till hösten kommer en ny ombudsman att tillträda efter Hanna Schubert som lämnar tjänsten vid midsommar för att gå vidare mot nya utmaningar. Den nya ombudsmannen heter Peter Erickson (tidigare Zetterman) och är sedan 12 år ombudsman för ABF Örebro län. Vi önskar Peter varmt välkommen till ABF-distriktet och till Stockholm!

Med de orden önskar jag er alla en riktigt skön sommar och på återseende i höst.

Teres Lindberg, ordförande

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 juni 2017.