Gå till innehåll

Halvårsmöte 29 november 2016

  • Torsdag, 29 september 2016

Alla ABF-avdelningar och medlemsorganisationer inom ABF Stockholms län är välkomna till halvårsmöte 2016.

Tisdagen 29 november 2016 i Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 8.

Från kl 17.00 bjuder vi på enklare förtäring. Samtidigt sker ombudsregistrering. Halvårsmötet börjar klockan 18.00.

Antal ombud för medlemsorganisationerna, se nedan.

Anmäl ditt deltagande via e-post till hanna.schubert@abf.se. Har du frågor, kontakta Hanna Schubert, ombudsman via mail eller telefon 0707204220. Meddela särskilda önskemål vad gäller kost eller tillgänglighet.

Din anmälan vill vi ha så fort som möjligt dock senast den 27 oktober.

Antal ombud till ABF Distriktets halvårsmöte

ABF-avdelningar vars anslutna medlemsorganisationer totalt har:

Mindre än 5 000 medlemmar ett ombud

5 000 men ej 10 000 medlemmar två ombud

10 000 men ej 20 000 medlemmar tre ombud

20 000 men ej 50 000 medlemmar fyra ombud

50 000 medlemmar och därutöver för varje påbörjat

nytt 50 000-tal medlemmar ytterligare ett ombud

Distriktsmedlemsorganisationer:

Med mindre än 10 000 medlemmar ett ombud

10 000 men ej 50 000 medlemmar två ombud

50 000 men ej 100 000 medlemmar tre ombud

100 000 medlemmar eller fler fyra ombud

Representationen skall beräknas efter medlemsantalet vid senaste verksamhetsårets slut. För medlemsorganisationer som ej har individuella medlemmar, träffas överenskommelse mellan medlemsorganisationen och ABF-distriktets styrelse om antal ombud.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 september 2016.