Gå till innehåll

Tillgänglighet

ABF ska göra verksamhet som är tillgänglig för alla. Det innebär för oss ett ständigt arbete med att tillgängliggöra lokaler, skrivet material och vårt bemötande. För att säkerställa detta viktiga arbete har ABF centralt tagit fram en tillgänglighetspolicy - På lika villkor.

Tillgänglighet


ABFs viktigaste uppgift är att medverka till att ge människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa som människor och får ökade möjligheter att delta i samhället.

I vår strävan att nå dessa målsättningar måste ABF ständigt ompröva och ibland också fatta beslut om vägval och inriktningar. Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet. Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på alla samhällsdelar. Ingen kan friskriva sig från kravet på att delta i ett arbete för att minska och ta bort hinder för tillgänglighet. ABF ska självklart vara ledande i detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att delta utgör grunden i all samhällsomdaning och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.

Samtliga ABF-avdelningar har tillgänglighetsansvariga samt en handlingsplan för hur tillgängligheten skall genomföras. Arbetsplatser, lokaler, information, kommunikation och bemötande: allt ska inventeras och göras tillgängligt för funktionsnedsatta. Förtroendevalda, cirkelledare och personal kommer att utbildas. Tillgänglighetsarbetet görs för att motverka klassamhället och stärka folkrörelserna och med ABF:s grundtanke: Alla människors lika värde.

Länk till ABFs Tillgänglighetspolicy som pdf.

ABF ska alltid försöka tillgodose olika behov av tillgänglighetsanpassningar. När vi bjuder in till aktiviteter ska deltagarna ges möjlighet att ange om de har behov av anpassningar eller hjälpmedel. KOntakta din ABF-avdelning om du saknar något i fråga om tillgäglighet.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 mars 2017.