Gå till innehåll

Allas lika rätt att vara olika

Folkbildningen drivs av viljan att ge människor möjligheter att bilda och skapa sig själv. ABFs kunskapssyn utgår från alla människors lika värde och värdesätter varje människas unika erfarenheter och kunskaper. Det välbekanta och vardagliga får inte utesluta andra erfarenheter och kunskaper. Alla behöver vi, för att utvecklas, möta det obekanta och lära av varandra.

rättattvaraolika

Sverige är ett mångetniskt och mångkulturellt land med oanade möjligheter att utveckla både gemenskap och mångfald. Ändå förekommer diskriminering i föreningslivet, i bostadsområdena, i partipolitiken, på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.
Det är oacceptabelt.

Vi lever i en tid av gränsöverskridande – inte bara geografiskt utan också kulturellt och socialt. Allt fler, inte minst unga människor, ifrågasätter våra sociala och kulturella normer och gränser. De traditionella normerna och strukturerna i samhället är inte längre lika självklara. Människor väljer själva att forma sin identitet.

De gamla begränsande och diskriminerande normerna krackelerar en efter en. De traditionella könsrollerna utmanas och allt fler vågar visa den bi- och homosexualitet som tidigare generationer tvingades gömma i garderoben.

Genom att utmana fördomar, diskriminering, okunskap och
begränsade perspektiv kan ABF och dess medlemsorganisationer bli viktiga opinionsbildare för människors frigörelse. ABF ska motverka alla former av främlingsfientlighet, rasism och diskriminering genom att skapa fler möten mellan olika kulturer och människor med olika ursprung och sexuell läggning.

ABF ska vara en mångkulturell mötesplats mellan etablerade svenska organisationer och organisationer för etniska och språkliga minoriteter.'

ABFs utmaningar

ABFs idéprogram


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 augusti 2010.