Gå till innehåll

Starta studiecirkel

 

Fakta om att starta studiecirkel

 1. Kontakta ditt närmaste ABF
 2. Få hjälp att göra en studieplan eller välja studiematerial
 3. Fyll i en anmälningsblankett
 4. Vänta på att studiecirkeln blir godkänd och registrerad
 5. Samla deltagarna och sätt igång!   
   

Studieplanen

Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studie- eller arbetsplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln.

Exakt hur du lägger upp cirkeln är helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera. Varför inte använda sig av tidningsurklipp, Internet eller filmer?

Studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen. Ni kan också ha en distanscirkel där ni träffas på nätet.

Det blir diskussioner på ett annat sätt om man är med i en grupp. Dessutom kan man ta in en expert eller göra studiebesök som kan vara svåra att göra på egen hand. Gunnel Karlén, ABF

 

Anmälningsblanketten

Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in hos ABF. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till.

Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får därefter i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF.


Godkännande

För att få ekonomiskt stöd från ABF för de kostnader cirkeln medför finns det vissa regler som måste uppfyllas:

 • Cirkeln bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre sammankomster.

 • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.

 • Tre deltagare inklusive ledaren är minimum.

 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.

 • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.

 • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.

 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.

Så här kommer du igång

1. Kontakta ditt närmaste ABF
2. Få hjälp att göra en studieplan eller välja studiematerial
3 Fyll i en anmälningsblankett
4. Vänta på att studiecirkeln blir godkänd och registrerad
5. Samla deltagarna och sätt igång!