Gå till innehåll

Om fackliga kurser

Peter är förtroendevald och har en tjänst som verksamhetsledare i Svenska Elektrikerförbundet, verksamhetskrets 16, som verkar i Värmlands län, samt Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Eds kommuner.

Tre män

Peter ansvarar för skolinformaiton, medlemsvärvning, uppsökeri, medlemsvård, service till medlemmarna med mera.

Innan Peter blev förtroendevald, deltog han på några fackliga utbildningar för medlemmar i ABFs regi. Han talar sig varmt om den fackliga utbildningen ”Pengar för livet” som handlar om ekonomi. Hur kan man bättre hushålla med sin egen ekonomi och vad bör man tänka på när det till exempel gäller pensionsparande.  Det gäller att tänka till om sin ekonomi säger Peter och tänka långsiktigt. Många har till exempel fullt med saker i sina förråd som man aldrig mer kommer att använda mer, då är det kanske läge att sälja sakerna istället.  Pengar för livet kan jag varmt rekommendera till mina medlemmar, säger Peter.

BAM-Bättre arbetsmiljö är en utbildning som Peter gick när han blev vald till skyddsombud.  Det är en utbildning på 40 timmar och som betalas av arbetsgivaren. En bred utbildning där man lär sig mer om arbetsmiljölagen. Elektrikerna kommer att jobba mycket med att förbättra arbetsmiljön under 20 14- man ska inte behöva riskera livet på jobbet säger han.

Det är oerhört viktigt att man har ett arbetsskyddsombud på sin arbetsplats som påpekar för arbetsgivaren vad som bör åtgärdas. Många arbetsgivaren har dåligt kunskap om arbetsmiljölagen och då är det extra viktigt att ha ett skyddsombud som är utbildad och har kunskap. Genom sin kunskap kan man vara med och påverka arbetsmiljön i positiv riktning och se till att arbetsmilölagen följs. För att bli skyddsombud måste man gå BAM utbildningen.

Bägge kurserna har varit tvärfackliga vilket Peter tycker är en stor fördel. Om man kör tvärfackligt är det större möjlighet att man får tillräckligt många deltagare och kan anordna kursen lokalt istället för att åka till Stockholm, vilket är bra. Sen skapar man nätverk som kan hjälpa varandra längre fram. Vid tvärfackliga kurser får man också höra hur andra arbetsplatser jobbar med till exempel arbetsmiljöfrågor och det är väldigt lärorikt.

Om man vill gå en facklig kurs, tar man kontakt med den som är studieansvarig på sitt fackförbund.

Ju mer man lär sig, ju mer källkritisk kan man vara och sålla bort det som inte är sant. Kunskap är makt avslutar Peter vårt samtal.

Intervju med: Peter Svalling 2014.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 januari 2017.