Gå till innehåll

Anmäla sig till en studiecirkel

boktjej

Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida, per telefon, via e-post eller genom ett personligt
besök på vår expedition eller hos något av våra lokalkontor.
Din anmälan är bindande.

Avbokning
Du har rätt att avboka cirkeln fem dagar före cirkelstart. Om du avanmäler
dig senare än fem dagar före cirkelstart debiteras en avgift motsvarande halva cirkelavgiften.
Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full avgift. Är cirkeln avgiftsfri, får du betala en administrativ kostnad

Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom
eller flytt från orten betalar du en administrationsavgift samt för de gånger
du deltagit.

Cirkelstart
För exakta starttider se vår hemsida eller kontakta oss.

Kallelse
Alla deltagare får kallelse per post/e-post minst en vecka före cirkeln startar.

Avgift
Du får inbetalningskort tillsammans med kallelsen.
I avgiften ingår inte kostnader för studie-och arbetsmaterial.

Delbetalning
Om du önskar dela upp betalningen, meddela oss detta när du anmäler dig.

Rabatt
Många fackföreningar ger subvention till ABFs cirklar.
Ta kontakt med din fackexpedition och hör efter om du kan få subvention till din cirkel.

Anpassat
Alla är välkomna till ABF!
Vi försöker tillgängliggöra våra lokaler och vår verksamhet så att alla kan
delta oavsett modersmål eller funktionshinder.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Hjälpmedel?
Om du har behov av någon form av hjälpmedel, tolk eller annat som underlättar
för att du ska kunna delta i studiecirkeln så finns en lösning.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Folkbildning med samhällsstöd
ABFs verksamhet bedrivs med statsbidrag. Därför samlar vi, på Folkbildningsrådets
uppdrag, in underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.
Registret handhas av SCB och uppfyller personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 maj 2017.