Gå till innehåll

April 2014

  • Onsdag, 16 april 2014

Ordf har ordet,...

Alla behövs

 

Ibland har jag besöksgrupper i riksdagen som tycker att vi i Sverige tar emot för många människor från andra länder. Då brukar jag alltid svara med att be dem fundera över vad som skulle få dem själva att flytta från Sverige. Ofta blir svaret ”ingenting”. Och då brukar jag fråga om de sett på tv:n nyss och rapportering från krigshärdar runt om i världen och så säger jag ”om det du sett skulle ha utspelat sig i Sverige, tror du då att du skulle ha suttit kvar här och riskerat att dina barn eller barnbarn dödades, tror du inte att du skulle ha flytt då?” och så brukar vi få en bra diskussion.

Det jag tycker är viktigt i en sådan diskussion är att alla som kommer till Sverige av en eller annan anledning också behövs här. Vi vet att vi kommer att stå inför gigantiska kompetensförsörjningsproblem inom bara några få år och vi vet att vi har utmaningar i att faktiskt bygga på den kompetens som man som ny i Sverige har med sig i sitt bagage. Väldigt få kommer utan något innehåll i sin ryggsäck.

När jag besöker förskolor och skolor med många barn med sitt ursprung i andra länder så är alltid modersmålslärare det personalen säger att det är en brist på och här måste vi bli duktigare på att få människor med den unika kompetensen att ha med sig ett eller flera främmande språk att vilja bygga på sin kompetens och bli lärare, för de kommer att behövas.

Eller när man besöker särskilda boenden för äldre och vet att många äldre när (och om) de blir dementa faller tillbaka i sitt ursprungsspråk, då kommer flerspråkighet i personalgruppen att bli en efterfrågad kompetens.

Så att se människors möjligheter och tänka nytt är något som vi måste bli mycket bättre på.

Vi vet också att vi har ett stort antal människor födda i Värmland eller i andra län men som nu är bosatta här som av olika anledningar har ramlat utanför systemen och nu har svårt att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Men de allra flesta är bra på något eller har någon yrkeskompetens med sig i bagaget och behöver bara få den där knuffen att t ex vidareutbilda sig för att hitta tillbaka och känna sig behövd och som en del i ett sammanhang, som jobbet ofta är.

Alla behövs – vi vet det, eftersom många tusen inom bara några få år kommer att gå i pension i vårt län.

Och som studieförbund är en av våra viktigaste uppgifter att skapa mötesplatser där man kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och skaffa nya, ofta i samtal med andra.

Vi kommer att fortsätta finnas där människorna är och vi kommer att fortsätta erbjuda mötesplatser och möjligheter att lära ut, lära om och lära nytt – tillsammans med andra. 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 oktober 2015.