Gå till innehåll

Sommarbrev 2014

  • Tisdag, 17 juni 2014

Ordf. har ordet

Du kan själv forma din framtid!


Missa inte Ransätersdagarna 18-25 juli på Erlandergården och särskilt inte den 19:e juli som är socialdemokraternas dag. Det är ett slags mini Almedalen där man har tonvikt på kommun- och landstingsvalen och där varje parti som deltar får en chans att presentera sig och sin politik med särskilt uppdrag att beskriva framtidsvisioner.

Just i dagarna har vi, som alltid, firat Tage Erlanders födelsedag just på Erlandergården. Det är en fin tradition, att samlas kring ett program med en högtidstalare som angriper någon aspekt på Tages gärning samt med medverkan av Tages son Sven och sonhustru Lillemor som berättar om arbetet med memoarerna. Nu har man kommit fram till 1966/1967 av Tages dagboksanteckningar som alltså blir volymer i serien med hans memoarer och jag tycker att det är fascinerande läsning. Det är så spännande att läsa Tages resonemang både om politiska våndor och om människor i storpolitiken men också i den lilla vardagen som han mötte under sina 23 år som statsminister.

I år var det Pierre Schori som var högtidstalare och han uppehöll sig kring Tages internationella engagemang samt de viktiga beslut som fattades under hans tid vid ledningen. Bland annat fattades det första biståndspolitiska beslutet 1962, något som lever kvar än idag och där målsättningen är att 1 % av BNP ska gå till bistånd. Pierre Schori påminde oss om att det inte räcker att kämpa mot fattigdom, man måste också angripa dess rötter med verktyg så som utbildning, arbete och trygghetssystem. Kloka ord som gäller än idag. Tages sonhustru Lillermor påpekade så klokt att vi har samma utmaningar idag som för femtio år sedan, skillnaden är att då gjorde man något åt utmaningarna. Idag pratar man mest. Hon tyckte också att nuvarande regering borde läsa Tages dagböcker eftersom de är riktiga handböcker i hur man styr ett land. Som någon på plats så riktigt påpekade så vore det kanske bättre att byta regering!

Ja, som alltid så ger det mycket att samlas och prata med varandra. Det är också det som är så fantastiskt med vårt studieförbund ABF. Vi är mötesplatsen där vi kan träffas, dela med oss av funderingar, lärdomar och kunskaper och få mångfalt igen. Allt medan vi blir en mer granskande och kritisk medborgare som ifrågasätter orättvisor och osolidariskt beteende. 1979 myntade Tage Erlander dessa kloka ord ” Människan behöver inte vara en lekboll för anonyma ekonomiska lagar eller tekniska krafter. Hon kan själv forma sin framtid. Men det förutsätter att hon känner den verklighet i vilken hon arbetar och vet vad hon vill”. Tänkvärt, eller hur?

Jag hoppas att du tar chansen att vila upp dig i sommar och återkommer med nya krafter till vår verksamhet i höst. Men du, glöm inte bort att besöka Erlandergården och få en dos av historien genom den fasta utställningen som beskriver hur vårt välfärdssamhälle genom viktiga politiska beslut växte fram och självklart lite diskussioner kring politik i Värmland om du kommer när Ransätersdagarna pågår.

Trevlig sommar!

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 oktober 2015.