Gå till innehåll

Annan folkbildning

När man vill bilda sig tillsammans men önskar en annan och friare form än studiecirkeln, då är det annan folkbildningsverksamhet man väljer.


Annan folkbildning
• Det får finnas fler deltagare än 20 deltagare, men minst tre inklusive ledaren.
• Deltagarna ska fylla 6 år eller vara äldre.
• Sammankomsterna kan bestå av ett enda tillfälle som t.ex. prova-på-dag. 
• Sammankomsterna kan hålla på längre än fyra studietimmar per träff som t.ex. en heldags utbildning.
• Man kan träffas oftare än tre gånger per vecka.
• Samma grupp kan träffas och göra olika saker varje gång.
• Det ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, styrelsemöten m.m.
• Sammankomsterna kan inte bestå av sport/spel eller lek.
• Alla deltar fritt och frivilligt.

 

Att starta annan folkbildningsverksamhet:
Hur du lägger upp din träff/träffar är upp till dig och dina deltagare så länge studiematerialet och arbetsplanen blir godkända av ABF. Vi behöver även ha fullständiga personuppgifter på alla deltagare och den som utsetts till ledare.
Ledaren får därefter en närvarolista att fylla i vid varje träff.
Är du ny som ledare får du först en introduktion om ABF, vår verksamhet och vilka regler du bör känna till. Känns det aktuellt kan du även erbjudas att gå en cirkelledarutbildning. 


Om det finns kostnader direkt kopplade till er verksamhet kan ni få hjälp med en viss kostnadsersättning för utgifter som t.ex. lokalhyra, studiematerial eller enklare förbrukningsmaterial som gitarrsträngar, pennor, affischer etc.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 april 2017.