Gå till innehåll

Kulturprogram

Ett kulturprogram kan t.ex. vara en föreställning, föreläsning, konsert, filmvisning eller guidad tur som riktar sig till allmänheten eller en grupp/förening.

I marknadsföringen inför arrangemanget, såsom affisch, programblad, inbjudan, facebookevenemang, text på hemsida, medlemstidning etc. måste det framgå att arrangemanget sker i samarbete med ABF. Antingen utskrivet eller med ABFs logga.

 

Ett kulturprogram kännetecknas av:
• Att det framförs inför eller tillsammans med en fysiskt närvarande publik
på minst 5 personer.
• Att det är minst 30 minuter långt.
• Att det är fritt och frivilligt för besökare/åhörare att delta.
• En festival, föreläsningsdag eller liknande räknas som ett kulturprogram om samma personer besöker alla programpunkter. Har man däremot nytt publikinsläpp till varje programpunkt räknas varje punkt som ett kulturprogram.

 

Ett kulturprogram kan genomföras i samarbete med ABF om:
• En avstämning och överenskommelse kring evenemanget har gjorts
med ABF innan kulturprogrammet genomförs.
• ABFs roll som medarrangör framgår vid inbjudan och genomförandet
av varje arrangemang.
• Det vid varje genomförande finns en utsedd företrädare som ansvarar för arrangemanget och dess rapportering till ABF.

 

Efter genomförandet lämnas blanketten ”kulturrapport” in till ABF och:
• Kopia på affisch/annons/inbjudan eller annat underlag där det framgår att ABF varit medarrangör till evenemanget.
• Kopia på kvitton för kostnader kopplade till evenemanget,
för att eventuell kostnadsersättning skall kunna betalas ut


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 april 2017.