Gå till innehåll

Studiecirkel

I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Oftast träffas man en gång i veckan under en eller ett par månader, men vid minst tre tillfällen. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film.

Studiecirkel 1

 
Att vara med i en studiecirkel skiljer sig från att gå i skolan.
Det finns ingen färdig kursplan, och alla deltagare är med och påverkar innehållet och upplägget. I en studiecirkel tar man till vara på allas erfarenheter.
Istället för en lärare finns det en cirkelledare som fungerar som en guide och inspiratör,
och leder gruppens arbete framåt. Men det är i samspelet mellan cirkelledaren, deltagarna och studiematerialet som ny kunskap växer fram.


En studiecirkel:
• Består av 3-20 personer inklusive cirkelledaren. 
• Träffas minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
  uppdelat på minst tre träffar.
• Får träffas högst tre tillfällen per vecka. 
• Får inte träffas mer än fyra studietimmar per tillfälle.
• Deltagarna ska fylla 13 år eller vara äldre. 
• Minst tre deltagare, inklusive ledaren, ska vara närvarande varje gång. 
• En deltagare ska ha varit närvarande minst tre gånger, varav minst en av de tre första tillfällena, för att räknas med i cirkeln. 
• Ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, styrelsemöten m.m. 
• Alla deltar fritt och frivilligt.
 


Har ni en egen studiecirkel kan ni få hjälp med en viss kostnadsersättning för utgifter som är kopplade till cirkeln. T.ex. lokalhyra, studiematerial eller enklare förbrukningsmaterial som gitarrsträngar, pennor, affischer etc.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 maj 2017.

Film

cirklarhemlösa

"Hur en cirkel på ABF kan förändra en människas liv"


En kortfilm på 3.26 minuter om ABF Malmös arbete med hemlösa.

Titta på filmen