Gå till innehåll

Ekonomi, regler och bestämmelse

Ekonomi, regler och bestämmelser
En studiecirkel som uppfyller ställda krav kan få ekonomiskt stöd som kan användas till olika kostnader som cirkeln har, exempelvis inköp av böcker eller till hyra för studielokalen.


Följande regler och bestämmelser måste uppfyllas: 
•  Det ekonomiska stödet får inte användas för verksamhet som har ett kommersiellt syfte. 
•  Cirkelledaren ska vara godkänd. 
•  Det ska finnas ett studiematerial _ exempelvis en bok. Om det inte finns ett tryckt studiematerial ska studiecirkeln/ gruppen/föreningen göra en studieplan som godkänns av ABF Stockholm. 
•  Studiecirkeln ska träffas minst tre gånger och vid varje sammankomst ska minst tre deltagare vara närvarande. 
•  Studiecirkeln ska sammanlagt arbeta minst nio studie timmar. En studietimme = 45 minuter. 
•  Studiecirkeln träffas högst tre gånger per vecka. 
•  Varje sammankomst/träff pågår högst 4 studietimmar. 
•  Minst hälften av deltagarna ska ha fyllt 13 år, i annat fall gäller speciella regler. 
•  Studiecirkeln ska vara tydligt skild från annan föreningsverk- verksamhet, t.ex. styrelsemöten eller allmänna förenings- möten. 
•  En studiecirkel bedrivs vanligen genom att man fysiskt träffas, en kombination av träffar och distansstudier (genom exempelvis Internet) eller enbart på distans. 
   
Ett mindre ekonomiskt stöd kan även ges till: 
•  kulturarrangemang/program 
•  barngrupper 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 23 november 2016.