Gå till innehåll

Starta din egen musikcirkel

Kom igång redan idag med din egen musikcirkel. Oavsett om ni spelar i band, spelar in musik, arrangerar musikevenemang eller håller på med musik på något annat sätt så har vi en plats för er hos ABF!

Jonashallqvist_gitarr_orginal

Det finns regler som måste följas när man har en studiecirkel. Dessa har bestämts av ”Folkbildningsrådet” som har fått uppdraget av vår regering. Studieförbund och olika avdelningar har sedan ytterligare regler. Nedan hittar du och bandet ett par enkla hållpunkter:

– En studiecirkel är definitionsmässigt en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap.

– En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt på distans.

– En studiecirkel består av minst tre personer som träffas minst tre gånger och minst nio studietimmar sammanlagt. En studietimme omfattar 45 minuter.

– Möjligheterna att föra ett samtal där alla kan komma till tals sätter gränsen för antalet deltagare i cirkeln.

– För att räknas som deltagare i cirkeln skall man ha varit närvarande vid minst tre cirkelsammankomster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna.

– En grupp får som mest rapportera 12 studietimmar per vecka, fördelat på maximalt tre tillfällen.

– Man får inte rapportera mer än fyra studietimmar per träff.

– Man kan rapportera verksamhet under maximalt 40 veckor på ett år.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 maj 2012.