Gå till innehåll

God hälsa och ett utvecklande arbetsliv

ABF vill skapa möjligheter och förutsättningar för alla människor att värna sin psykiska och fysiska hälsa. Alla människor ska ha rätt att leva i en god livsmiljö och arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö. En god hälsa, ett utvecklande arbetsliv och livskvalitet ska vara en rättighet för alla.

ABF - God hälsa

Fler människor lever längre och är fysiskt friskare än tidigare. Det gäller emellertid inte för alla. De klassmässiga skillnaderna är tydliga när det gäller folkhälsan. Människor med kortare utbildning och med arbetaryrken löper betydligt större risk att drabbas av sjukdom än andra grupper. Dessutom är skillnaderna i hälsan mellan könen och mellan olika etniska grupper påtagliga.

Orsakerna till den ökade ohälsan och utslagningen från arbetslivet är många. Det handlar bland annat om dåliga arbetsmiljöer, brist på inflytande över arbetet och fritiden, låga inkomster och dåliga levnadsvanor.

Många löntagare vittnar om att deras kunskaper och kompetenser sällan tas tillvara. Detta förklarar de ökade orättvisorna mellan dem med längre och med kortare utbildning när det gäller folkhälsa och livskvalitet. Nyckeln till en god psykosocial arbetsmiljö är inflytande över den egna arbetssituationen. Med en förändrad och lärande arbetsorganisation kan de kunskaper som växer ur arbetet förvaltas och utvecklas.

Ohälsan beror också på livsstilsfaktorer såsom konsumtion av alkohol, tobak, dålig kost och för lite motion. En god folkhälsa handlar inte bara om att förlänga livet. Det handlar lika mycket om att förbättra livskvaliteten för alla.

ABF ska arbeta för en god livsmiljö, en bättre folkhälsa och ett utvecklande arbetsliv. Genom att öka samverkan mellan medlemsorganisationerna kan folkbildningen bli en viktig del av folkhälsoarbetet.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Ladda ner ABFs Idéprogram

ABFs idéprogram