Gå till innehåll

Stadgar för ABF

Antagna av Arbetarnas Bildningsförbund, förbundsstämman den 29 april 2009. Stadgarna justerades på förbundsstämman 2011. Omfattar förbundsstadgar och normalstadgar för ABF avdelningar och ABF distrikt.

" Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer:

•  främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

•  utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle;

•  samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor."

Utdrag ur stadgarna


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.