Gå till innehåll

Medlemsorganisation i ABF

Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar runtom i landet. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningsserier eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet.

Se ABFs 60 medlemsorganisationer

Se ABFs 57 organisationer med samarbetsavtal

Fördelar med att vara medlemsorganisation i ABF

Medlemmarna i er förening får nya kunskaper och nya insikter genom ert medlemskap eller samarbetsavtal med ABF. Studiecirklar, tematräffar och kanske specialskrivna studiematerial gör medlemmarna bildade inom ert område.

Utnyttja vårt kontaktnät

ABF finns nästan överallt och har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. Låt ABF vara en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med. Det finns ofta fler beröringspunkter än man tror. Man blir starkare om man är flera som samlas kring en gemensam fråga, till exempel att driva igenom en förändring i kommunen eller göra en större studiesatsning.

Medlemskap och samarbetsavtal?

En organisation som blir medlem i ABF centralt uppfyller medlemskriterierna: medlemsantalet ska vara minst 3.000, verksamheten ska finnas i minst hälften av landstingsområdena och organisationen ska dela ABFs värderingar och ideologiska grund.

Som medlemsorganisation kan ens företrädare bli nominerade till lokala ABF-styrelser eller till förbundsstyrelsen.

Vad gör man om man inte har tillräckligt många medlemmar eller inte är rikstäckande men ändå vill samverka med ABF? Ett alternativ är att teckna samarbetsavtal centralt. Då får man  hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande i ABFs beslutande församlingar. Ett annat alternativ är att ansöka om lokalt medlemskap hos sin närmaste ABF-avdelning. Då kan man ha formellt inflytande i ABF på orten.

När man har ansökt om att bli medlem hos ABF ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet. ABFs förbundsexpedition utreder om den ansökande uppfyller medlemskriterierna och lägger därefter ett förslag till förbundsstyrelsen om att bevilja medlemskap för organisationen.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Ge energi till din förening

Att vara medlem i ABF

Omslag till broschyren Med i ABF

I broschyren Med i ABF - samarbete leder längre kan du läsa det mesta du behöver veta om att vara medlem eller ha samarbetsavtal med ABF kring din organisations studie- eller kulturverksamhet.