Gå till innehåll

Teater som verktyg i arbetarrörelsen

Teater kan användas på många sätt i fackligt och politiskt arbete - som ett sätt att bilda opinion, som pedagogiskt verktyg och som verktyg för ledarutveckling. Projektet Teater som verktyg i arbetarrörelsen har som syfte att stärka arbetarteaterns roll och organisation inom arbetarrörelsen, men också att förmedla möjligheten att använda sig av teaterns verktyg och tekniker i ledarskap inom Arbetarteaterförbundets och ABFs medlemsorganisationer.

Teatern har länge spelat en viktig roll i arbetarrörelsens kulturarbete, främst genom sin förmåga att mobilisera många människor i skapande arbete. Under 1970- och 80-talen genomfördes en lång rad arbetarspel, som synliggjorde arbetarrörelsens historia på orten samtidigt som de engagerade väldigt många människor i eget skapande. Detta, tillsammans med klubbgängsverksamheten inom SSU, var ursprunget till bildandet av Arbetarteaterförbundet - med mottona "vi har något att berätta" och "teater som vapen".

Efter många år då teaterns ställning inom arbetarrörelsen avtagit, inleder Arbetarteaterförbundet och ABF nu ett projekt för att återta förlorade positioner och stärka arbetarteatern. En viktig framgångsfaktor är att de medverkande organisationerna på olika sätt tar del i den verksamhet som sker inom ramen för projektet.

Kontaktpersoner för projektet är Pauline Nordgren, Arbetarteaterförbundet, och Peter Gustavsson, ABF.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Sveriges Arbetarteaterförbund, ATF, söker projektledare till projektet Teater som verktyg i arbetarrörelsen