Gå till innehåll

Läsfrämjande arbete

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet.

Läsning är självförtroendehöjande och identitetsförstärkande, genom att texter kan ge ord åt erfarenheter och känslor. Läsning utvecklar inlevelseförmågan genom att ge möjlighet att ta del av andra människors erfarenheter och känslor och därmed förstärka empati och solidaritet.

Skillnaderna i läsande är starkt kopplat till klasstillhörighet och utbildningsbakgrund. Barn och vuxnas läsande hänger samman. Om inte föräldrar läser för barn och uppmuntrar barnens läsande förs läsandet inte vidare till nästa generation. Därför är uppsökande läsfrämjande verksamhet – riktad till såväl barn som vuxna – ett viktigt demokratiarbete.

Arbetarnas Bildningsförbund började med boklådan. Läsandet, berättandet och samtalet kring det skrivna ordet fortsätter vara en central del av folkbildningsarbetet. Och ABF har en särskild uppgift att värna och utveckla vårt lands starka och levande tradition av arbetarlitteratur.

Läs- och bildningsklyftorna i samhället växer, och ABF stärker nu sitt fokus på det läs- och skrivfrämjande arbetet.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

ABFs läsfrämjande arbete

Arbetsplats- och vägkrogsbibliotek

Bokcirklar

Boken på arbetsplatsen

Bokombudsutbildningar

Ett läslyft för Sverige

Föreläsningar kring böcker och litteratur

Läs för mig, pappa!

Samverkan med folkbibliotek

Kontaktperson

Peter Gustavsson