Gå till innehåll

Ny sångbok för arbetarrörelsen

Sången var tidigt ett av de viktiga verktygen för att få ut i arbetarrörelsens budskap i kampen för frihet, jämlikhet och demokrati. Periodvis har sången nästan dött ut i rörelsen, men den har alltid lyckats återuppstå. Nya unga artister använder musiken för att kritisera eller för att få till stånd samhällsförändringar. Men sången, att sjunga tillsammans, är också viktig som sammanhållande kitt.

Känslor och politik hör ihop. Politisk musik har starkt emotionell funktion och väcker värderingar till liv. Släpper man musiken riskerar politiken att bli teknokratiserad.

Så beskrev Enn Kokk musikens och sångens betydelse i en intervju i Uppsala Nya Tidning den 23 oktober 2005.
 
Nu har LO gett ABF i uppdrag att uppdatera Den nya tidens sångbok. Arbetet kommer att ske inom ramen för kulturfonden som inrättats av ABF, LO och LO-förbunden och sångboken ska kunna användas av alla arbetarrörelsens organisationer. Styrgruppen för projektet består av Gina Persson (sammankallande, IF Metall), Peter Gustavsson (sekreterare, ABF), Lars Grönwall (Svenska Arbetarsångarförbundet) och Barbro Moberg (Kommunal).

För att få en så bred sångbok som möjligt inleds arbetet med en efterlysning:
– Vilka sånger är dagens arbetarsånger?
– Vilka sånger vill arbetarrörelsens organisationer ska finnas med i en sångbok?

Arbetarrörelsens organisationer och medlemmar uppmanas att skicka in förslag på sånger. En del av sångerna kommer att finnas med i den tryckta boken. Andra kommer att publiceras på internet, där det också kommer att finnas inspelade versioner av som kan användas som stöd. 

Boken ska innehålla följande kategorier av sånger, som bör kunna framföras som allsång:
– Sånger som beskriver arbetets vardag.
– Kampsånger.
– Politiska sånger som har ett budskap men inte är kampsånger.
– Sånger som knyter till miljörörelsen, kvinnorörelsen, fredsrörelsen, antirasism.
– Internationella, nordiska, svenska (även regionala) sånger.
– Sånger om frihet och fred.
– Sånger som tillhör den allmänna sångskatten.

Förslag på sånger skickas till Peter Gustavsson på ABFs förbundsexpedition, som du även kontaktar om du vill vara med i arbetet och/eller vill ha information om hur projektet löper på.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Kontaktperson

Peter Gustavsson