Gå till innehåll

Studieorganisatören

Det är vanligt att utse en person i föreningen till studieorganisatör med huvudansvar för studieverksamheten. I många fall läggs den rollen på någon i styrelsen, i andra fall på någon utanför denna.

Hur en studieorganisatör ska utses kan också finnas angivet i stadgarna. Om studieorganisatören inte ingår i styrelsen bör denne adjungeras till styrelsemöten, det vill säga medverka vid vissa tillfällen men utan beslutsrätt. I många föreningar säger stadgarna att föreningen ska ”bedriva informations- och studieverksamhet”. Det vill säga att man hela tiden ska informera om föreningens verksamhet utåt och samtidigt också se till att föreningens medlemmar skaffar sig nya kunskaper kring föreningens verksamhetsområde. Även om detta inte är inskrivet i stadgarna bör föreningen bedriva sådan verksamhet. I alla föreningar bör så många som möjligt få en grundutbildning i föreningskunskap.

Följande arbetsuppgifter kan ingå i rollen som studieorganisatör:

  • Utreda och dokumentera behov av utbildning i föreningen.
  • Göra förslag till kort- och långsiktiga planer för studieverksamheten.
  • Efter det att planerna fastställts svara för detaljplanering.
  • Svara för rekrytering av medlemmar till planerade studiecirklar och kurser.

ur Föreningsboken av Svante Pedersson och Lasse Pedersson


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Beställa material

Texterna på sidorna som handlar om föreningskunskap är utdrag från Bilda Förlags Föreningsserie där det ingår titlarna ”Föreningsboken”, ”Mötesteknik”, ”Valberedningen”, ”Ordföranden”, ”Sekreteraren” och ”Revisorn”. Är du intresserad av en del av eller hela serien finns den att köpa i Bilda Förlags webbutik, (sök på bokens titel).