Gå till innehåll

Funktionshinderorganisationer

Följande handikapporganisationer är medlemmar i ABF:


Astma- och Allergiförbundet

De Handikappades Riksförbund (DHR)

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

ILCO

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)

Reumatikerförbundet

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)

Riksförbundet för hjälp åt Läkemedelsmissbrukare (RFHL)

Riksföbundet för Njursjuka (RNJ)

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Diabetesföbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Laryngförbundet

Svenska Psoriasisförbundet

Sveriges Dövas Riksföbund

Synskadades Riksförbund

Förbundet funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS)

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Svenska Psoriasisförbundet UNG

Följande handikapporganisationer har samarbetsavtal med ABF:

Förbundet Unga Rörelsehindrade

EWDFA (hemsida saknas)

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Handikappförbundens samarbetsorgan

Hjärnkraft

Hjärtebarnsföreningen

Patientföreningen för Anorexia o Bulimia Nervosa (hemsida saknas)

Riksförbundet Cystisk fibros

Riksförbundet för trafik- och polioskadade

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet

Riksorganisationen Unga Synskadade

STROKE

Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund

Unga Hörselskadade

Unga RBU-are

Riksorganisationen Unga Reumatiker

Vuxendöva i Sverige (VIS)

Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa

Föreningen för Hörselskadade Döva barn med familjer (hemsida saknas)

Svenska Turnerföreningen

Handikapphistoriska föreningen

Primär Immunbrist Organisationen


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.